Yüksek Lisans öğrencilerinin Tez/Proje danışman seçimleri ve konu girişleri sadece otomasyon sistemi üzerinden yapılmaktadır. Bunun dışında herhangi bir yöntem ile (dilekçe vs.) işlem yapmak mümkün değildir.