Lisansüstü, Doktora ve Lisans Sonrası Doktora öğrencilerinin Sevk tehiri (tecil) işlemleri öğrencilerin başvuruları üzerine yapılır. Başvuruları bulunmayan öğrencilerin sevk tehir işlemi yapılmaz. Tecil işlemleri için resmi yazı öğrencinin mevcut tecilinin bitimine yaklaşık 10-15 gün kala yazılıp, ilgili Askeralma Bölge Başkanlığına gönderilir.

 

Sevk tehiri (tecil) işlemlerinin yapılabilmesi için öğrencilerin;

  1. Güncel Askerlik Durum Belgesi(aslı)
  2. Askerlik İşlemleri Başvuru Formu(Öğrenci İşleri’nden temin edilebilir)

Yukarıda belirtilen belgelerle öğrenci işlerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Sözü edilen belgeleri teslim etmeyen öğrencilerin sevk tehiri işlemleri gerçekleşmez.

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce başka bir kurum veya üniversiteden yapılmış tecilleri varsa mevcut tecil iptal edilmeden tekrar tecil yazısı yazılması mümkün değildir. Öğrencilerin eski tecillerini iptal ettirip, iptal işleminin gerçekleştiğini gösterir bir askerlik durum belgesi ile öğrenci işlerine yeniden müracaat etmeleri gerekir.

Bakaya durumunda olan öğrencinin sevk tehirine yasal imkân bulunmamaktadır. Öğrencilerin bakaya durumunu kaldırttığını gösteren bir askerlik durum belgesi ile öğrenci işlerine müracaat etmesi gerekir.

 

Öğrencinin kendi isteğiyle tecilini iptal ettirmek istemesi durumunda iptal işlemi için öğrenci işlerine müracaat etmesi gerekmektedir. Ayrıca kaydı silinen, mezun olan öğrencilerin sevk tehirleri en geç 1 ay içinde iptal edilmektedir. Bu durumda öğrenci ilk celp döneminde askere çağrılır.

 

NOTLAR:

 

Özel öğrenciler askerlik tecil işlemlerinden yararlanamamaktadır.