Tezli yüksek lisans programına bu dönem kayıt olan öğrencilerimizin 23.12.2016 tarihine kadar Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden Başvurular / Proje-Tez Başvuruları  alanından Proje/Tez danışman öneri formu üzerinden danışman seçimlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.  (Bu aşamada mutlaka çalışılmak istenen konu bilgisi genel bir başlık olarak sisteme girilmelidir. Anabilim Dalı Başkanlığı konuya ve tercihe göre öğrencinin önerdiği danışmanlardan birini atayabileceği gibi, re'sen atama da yapabilir.) Onay süreci tamamlandıktan sonra sistem üzerinden Proje/Tez Danışman Onay formunu imzalayarak Öğrenci İşleri Bürosu'na teslim edilmelidir. 

 

Tezli yüksek lisans programında ikinci dönemini okuyan öğrencilerimizin de Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden Başvurular / Proje-Tez Başvuruları alanından Proje/Tez Konu Önerisi formunun 23.12.2016 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir. Bu noktada konu önerisi için mutlaka danışman öğretim üyesi ile birlikte hareket edilmelidir. Konu önerisinin öğrenci tarafından sisteme girilmesinin ardından danışman tarafından sistem üzerinden onaylanarak Anabilim Dalı Başkanlığı'na gönderilmesi gerekmektedir. 30.12.2016 tarihine kadar onaylı konu öneri formunun öğrenci tarafından sistem üzerinden çıktısının alınarak Enstitü Öğrenci İşleri Bürosu'na teslim edilmesi gerekmektedir. (Konu önerisi aşamasında sadece danışmanın onayı yeterli değildir. Anabilim Dalı Başkanlığı konu önerisini akademik gerekçelerle red hakkına sahiptir) 

Tüm öğrenciler kendi süreçlerini takip etmekle yükümlüdürler.

NOT: Söz konusu Proje/Tez teslim tarihleri uzaktan eğitim öğrencilerini kapsamamaktadır.​