Doktora ve Sanatta Yeterlik programı öğrencileri 28 Ekim 2016 tarihine kadar ders seçim dilekçesi ile enstitü öğrenci işlerine müracaat etmesi gerekmektedir. 

Matbu form için tıklayınız.