*Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. 

Tezli yüksek lisans programı 2. döneminde yer alan aşağıdaki programlar dışında kalan (normal süre ve durumdaki) öğrencilerimizin ders seçimi için enstütümüze matbu form ile 28 Ekim 2016 tarihine kadar müracat etmeleri gerekmektedir.

*Tüm programlar için normal dönemin dışında olan (süre uzatımı, kayıt dondurma, dersten kalma, tezsiz programdan tezliye geçiş) öğrencilerimizin matbu form ile işlem yapmaları gerekmetedir.

Ders seçimi yapılması gerekmeyen programlar:

Kamu Hukuku, Özel Hukuk, Tarih, Klinik Psikoloji, Sinama Tv, İletişim Tasarımı ve Sanatları, Medya ve İletişim, Türk Dili ve Edebiyatı, Tekstil ve Moda Tasarımı 

Matbu form için tıklayınız.