Ekte bulunan tabloda kontenjanları, mülakat tarihi, yeri ve saatleri belli olan Tezli yüksek Lisans programları yer almaktadır. Bu bilgilere istinaden mülakata gelirken aşağıda belirtilen belgelerle gelmeniz rica olunur.

  • Anasanat Dalları için Lisans Transkripti ve portfolyo,
  • Anabilim Dalları için Lisans Transkripti ve Ales sınav sonuç belgesi

                                                                              Tablo için tıklayınız.