AMAÇ

Tekstil ve Moda Tasarımı AnaSanat Dalı programının amacı, Beykent Üniversitesinde mevcut Tekstil Tasarımı Bölümü / Anasanat Dalı bünyesinde üniversitelerin ve Tekstil ve Moda sektörünün ihtiyaç duydukları nitelikte ve donanımlara sahip, (ileri tasarım bilgisi ve donanıma sahip, tasarım kültürü olan, endüstri ile tüketiciyi buluşturan) elemanlar yetiştirmektir.

KAPSAM

Ülkemizde eğitimi en eski tasarım alanlarından birisi olan Tekstil Tasarımı Bölümü / Anasanat Dalı, tasarım alanlarında (dokuma, baskı, örme ve moda tasarımı) bilgisayarlı tasarım veya atölye uygulamaları deneyimlerine sahip, Lisans öğrenimini tamamlamış öğrencilere, Yüksek Lisans öğrenim programı sağlar.

 

 

Derslerin Yapıldığı Yerleşke : Ayazağa

Ders Gün ve Saatleri : Hafta içi akşam 19:00 - 22:00 

 


NOT : ALES belgesi istenmemektedir.


Tekstil ve Moda Tasarımı Ana Sanat Dalı Başkanı

 

Prof.Dr.Hamdi ÜNAL

 

 

TEKSTİL VE MODA TASARIMI DERS İÇERİKLERİ

 

DERS KODU

DERS ADI

İÇERİK

T+U+KR

AKTS

214021200000516

Çağdaş Sanat ve Tekstil Desenleri

Seçilen bir çağdaş sanatçının incelenen eserlerinden, eserin özü ve karakteri değiştirilmeden bir giysi formuna uygun yeni kompozisyonlar tasarlanır. Seçilen kompozisyonlar dijital baskı, çeşitli tekstil teknikleri ve malzemeleri kullanılarak zenginleştirilip ürüne dönüştürülür.

3+0+3

6

214054200000510

İplik Teknolojileri ve Tekstil Tasarımı

Öğrenciler belirledikleri konu başlığı altında teknik ve görsel özelliklerini araştırdığı lif özlü iplikleri kullanarak projelerine uygun mini formlarda çeşitli fikir alternatiflerini iplik teknolojilerini kullanarak üretir ve sunarlar. Seçilen bir tasarım tekstil sanatı eseri olarak iki veya üç boyutlu ve farklı ölçülerde uygulanır.

3+0+3

6

210000000000517

Sanat Eseri Analizi

Sanat eserini çözümleme yöntemlerinin ve ilkelerinin, genel sanat birikimi ve bilgilerine dayanarak seçilen örnek sanat eserleri ile karşılaştırmalı olarak derinlemesine incelenmesini kapsar.

2+0+2

5

214022600000501

Tasarım  Felsefesi

Öğrenciler, felsefe metodu aracılığıyla günümüz tasarım ve moda tasarım ilkelerine eleştirel bir bakış geliştirebilmeleri için genel felsefe bilgisi, estetik bilgisi, endüstriyel tasarım temel ilkeleri, endüstriyel tasarım olarak moda tasarımı ve çağdaş moda felsefesi konularında bilgilendirilir. 

3+0+3

6

214054200000501

Tekstil ve Moda Tasarımı Proje I

Belli bir konsept doğrultusunda araştırılan  çeşitli  tekstil malzemeleri ile genel tasarım ilkeleri gözetilerek özgün ve yenilikçi kumaş tasarımları hazırlanır ve seçilen kumaş tasarımlarının uygun başka malzemelerle birlikte kullanıldığı en az altı adet giysi tasarımı içeren bir kolleksiyon hazırlanır. Teknik çözümlemeleri, malzemeleri ve detayları gösteren sanatsal illüstrasyonlarıyla  sunumu yapılır. Seçilen en az iki adet giysinin uygulanması istenir.

2+2+3

7

214054200000502

Tekstil ve Moda Tasarımı Proje II

Öğrenciler, seçilen bir konuda yaptıkları malzeme araştırmalarına sezon ve trend farklılılarını gözeterek yön verir, seçilen malzemelerle en az altı parçadan oluşan sezon kolleksiyonunu hazırlar ve sunar.

2+2+3

7

214054200000504

Yeni Tasarımlar

Seçilen bir konsepte uygun olarak kağıt üzerinde modelleme ve form arayışları yapılır. Onaylanan formların uygulaması  için tekstil malzemesi araştırması yapılır. Çeşitli teknikler tasarlama ilkeleri prensipleri içinde kullanılarak sanatsal boyutları olan elyaf sanatı eseri uygulanır.

3+0+3

6

226000000000598

Yüksek Lisans Seminer

Öğrenciler seçtikleri bir konuda bilimsel araştırma yöntemleri ve tekniklerine uygun bilimsel bir çalışma yaparlar. Bu çalışma, anlatım teknikleri kullanılarak bir seminerle sunulur.

3+0+0

6

226000000000599

Yüksek Lisans Tez

Öğrencinin edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamaya dönük bilgi ve becerilerini kullanarak yeni bilgiler üretmek, değerlendirmek ve yorumlamak amacıyla yaptığı bilimsel bir araştırmayı içeren yazılı olarak sunulan bir bilimsel çalışmadır.

 

60