İktisat Yüksek Lisans Programı

 

İktisat Yüksek Lisans Programı öncelikli olarak İktisadi ve İdari Bilimler disiplinler mezunlarına ayrıca diğer bilimlerin mezunlarına, ekonomi ile politika alanlarının yoğun etkileşim içinde olacağı alanlarda istihdam edilecek öğrencilere yönelik bir programdır.

 

Programın Amaçları

 

İktisat Yüksek Lisans Programı, İktisadi ve İdari Bilimler disiplinlerinden mezun olan ve ekonomi ile politika alanlarının yoğun etkileşim içinde olacağı alanlarda istihdam edilecek öğrencilere yönelik bir program olarak önerilmektedir. İktisat Yüksek Lisans Programı aşağıdaki gerekçelerle önerilmektedir:

 

a)      Akademik alanlarda eğitmen ve araştırmacı ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak,

b)     Ekonomi ve politika disiplinlerinin yoğun etkileşim içinde bulunduğu kamu kurumlarında görev alacak mezunlar yetiştirmek,

c)      İktisat politikalarının geliştirilmesinde önem taşıyan kurumlarda politika hedef ve sonuçları ile etkileşim içinde bulunan iktisat teorilerinin etkileşimine yönelik disiplinlerarası yaklaşıma sahip araştırmalar geliştirmek.     

 

Bu hedefler doğrultusunda, İktisat Yüksek Lisans Programından mezun olacak iktisatçıların günümüz iktisadi kurumlarına donanımlı olarak katılmaları hem de iktisat politikası alanındaki akademik çalışmaları ve eğitimi günümüz koşullarına uygun bir uzmanlıkla ileri götürecek bir eğitim almaları amaçlanmaktadır

 

İktisat Yüksek Lisans Programı kapsamında yürütülecek olan uzmanlık tezleri öğrencilerin üretecekleri katma değerde önem teşkil edecektir.

 

Öğrenci Kabul Koşulları

 

  1. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olanlar.
  2. Tezli Programda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak.
  3. Tezsiz programlarda ALES şartı aranmamaktadır.

 

 

Derslerin Yapıldığı Yerleşke : Taksim

Ders Gün ve Saatleri : Hafta içi akşam 19:00 - 22:00

 

 

 

 

 

Mezuniyet Koşulları

 

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programından yüksek lisans derecesi alabilmek için toplam en az 24 kredilik/120 AKTS ders yükünü ve Tezi başarıyla tamamlamış olmak gerekir.

 

İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programından yüksek lisans derecesi alabilmek için toplam en az 30 kredilik/90 AKTS ders yükünü ve Bitirme Projesi’ni başarıyla tamamlamış olmak gerekir.

 

 

İktisat Yüksek Lisans TEZLİ Programı ders programı

 

BİRİNCİ YARIYIL

İKİNCİ YARIYIL

Ders Adı

Kredi

AKTS

Ders Adı

Kredi

AKTS

Çağdaş Mikro İktisadi Analiz

3

6

Çağdaş Makro İktisadi Analiz

3

6

TEMEL SEÇMELİ DERS

3

6

TEMEL SEÇMELİ DERS

3

6

TEMEL SEÇMELİ DERS

3

6

İktisatçılar için Yüksek Lisans Semineri

0

18

SERBEST SEÇMELİ DERS

3

6

 

 

 

Sosyal Blimler İçin Araştırma Yöntemleri

3

 6

 

 

 

 

15

30

 

6

30

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Ders Adı

Kredi

 

Ders Adı

Kredi

 

Tez

0

30

Tez

0

30

 

 

İktisat Yüksek Lisans TEZSİZ Programı ders programı

 

BİRİNCİ YARIYIL

İKİNCİ YARIYIL

Ders Adı

Kredi

AKTS

Ders Adı

Kredi

AKTS

Çağdaş Mikro İktisadi Analiz

3

6

Çağdaş Makro İktisadi Analiz

3

6

TEMEL SEÇMELİ DERS

3

6

TEMEL SEÇMELİ DERS

3

6

TEMEL SEÇMELİ DERS

3

6

TEMEL SEÇMELİ DERS

3

6

SERBEST SEÇMELİ DERS

3

6

SERBEST SEÇMELİ DERS

 3

 6

Sosyal Blimler İçin Araştırma Yöntemleri

3

 6

 SERBEST SEÇMELİ DERS

 3

 6

 

15

30

 

15

30

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Ders Adı

Kredi

 

Ders Adı

Kredi

 

Bitirme Projesi

0

30

 

 

 

 

 

Zorunlu Dersler

Çağdaş Mikro İktisadi Analiz

Çağdaş Makro İktisadi Analiz

Sosyal Blimler İçin Araştırma Yöntemleri

İktisatçılar için Yüksek Lisans Semineri

Tez

 

Temel Seçmeli Dersler

Politik Ekonomi Kuramları

Uluslararası Kurumlar ve Ekonomi Politikaları

Ekonometrik Analiz

Para Teorisi ve Politikası

Uluslararası İktisat Teorisi

 

Serbest Seçmeli Dersler

Matematiksel İktisat

İktisadi Doktirinler

Oyun Teorisi

 

İktisat Yüksek Lisans Programı kapsamında, Türkiye’de eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde yer alan İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Maliye, Kamu Maliyesi, Uluslararası Ticaret anabilim dallarından mezun olan öğrencilere ek olarak, bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenci adaylarının ilgili alanlarda ileri düzeyde uzmanlaşma sağlayarak politika ve İktisat alanlarının disiplinler arası etkileşimlerine yönelik uygulama alanlarında araştırmacı ve yönetici adaylarının yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

 

Akademik Kadro

*Prof. Dr. Ahmed Güner SAYAR

*Prof. Dr. Selahattin SARI

*Doç. Dr. İlyas SÖZEN

*Doç. Dr. Özgür Ömer ERSİN

*Doç. Dr. Volkan ÖNGEL

*Yrd. Doç. Dr. Ayşe Saime DÖNER

*Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERCİLASUN