MEDYA VE İLETİŞİM ABD

MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Programın Amacı

İletişim alanında, dünyanın bütün demokratik toplumlarında olduğu gibi ülkemizde de bu nitelikte bir insan gücüne duyulan ihtiyacın her gün biraz daha artmakta olduğu görülmektedir. Metropollerdeki gazetecilik, radyo, televizyon, sinema, reklamcılık, halkla ilişkiler, görsel tasarım ve iletişim alanlarından kurum ve kuruluşların gelişmesi kadar yerel gazetecilik ve habercilik, reklamcılık kuruluşlarının gelişmesi ve yeni medya ortamlarındaki nitelikli iş gücü ihtiyaçlarındaki artış, Ensitümüz bünyesinde kurulacak medya ve iletişim ile iligli bölümlerin önemli bir işlev edineceğini, bütün bu alanlarda ülkemizin geleceğine önemli katkılarda bulunabileceğini göstermektedir.

Günümüzde hızla küreselleşen ve bilgi toplumu olma yolunda ilerleyen ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çalışan medya sektörü çalışanlarının teorik bilgileri yanında, yeni iletişim teknolojileri bilgilerine de büyük gereksinim vardır. Çünkü, medya sektöründe çalışan yönetici ve liderlerin çoğunluğunu oluşturan İletişim Fakültesi mezunları teorik bilgi yoğunluğu nedenleriyle, gerekli teknoloji ve uygulama bilgilerini yeterli olarak öğrenememektedirler.

Bununla beraber hızla küreselleşen ve bilgi toplumu olma yolunda ilerleyen ulusal ve uluslararası organizasyonların, teknoloji, itibar yönetimi, etik gibi bilgi ihtiyaçları hızla artmakta ve değişmektedir. Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı, bilgi birikimini ve uygulama yeteneklerini geliştirmek ve doğru yönlendirmek üzere tasarlanmıştır. 

Programın Kapsamı

Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı; sosyoloji, hukuk, felsefe ve bilişim teknolojileri gibi farklı bilim dalları ile ilişkili bir çalışma alanıdır. Bu alan; bilişim sistemleri, pazarlama, halkla ilişkiler, siyaset bilimi, hukuk, sosyoloji, gazetecilik, yeni medya, televizyon haberciliği ve meslek etiği gibi birçok bilim dalını ilgilendirmektedir.

Programın Öğrenim Süresi

Program süresi dört yarıyıldır. Kredili dersleri iki yarıyıl içinde tamamlayamayan öğrencilere en çok iki yarıyıl ek süre verilebilir. Eğer dersler için iki yarıyıl ek süre verilmemişse tez için toplam süre altı yarıyıl okumak koşulu ile en çok iki yarıyıl ek süre verilebilir.

NOT: ALES şartı aranmaktadır. Herhangi bir alan türünden 55 ve üzeri puan alınması gerekmektedir.

 

 

Derslerin Yapıldığı Yerleşke : Ayazağa

Ders Gün ve Saatleri : Hafta içi akşam 19:00 - 22:00 veya

 

Ders Programı

Ders Adı

Dönem

İçerik

T+U+KRD

AKTS

Seminer

Güz

Seminer dersinde öğrenciler iş yaşamı veya uzmanlık istedikleri konularda çeşitli projeler alarak, çalışmalar yapacaklardır. Seminer dersleri içinde proje ve bilimsel araştırmalarda uygulanacak teknikleri kullanmaları amaçlanmaktadır.

3+0+3

7

Medya ve İletişim Sosyolojisi

Güz

Çağdaş dünyada gençlerin sosyalleşmesine, siyasete, hatta toplum inşasına etkisi bakımından kitle medyasının ve iletişimin rolü, gücü tartışılmaktadır.

3+0+3

7

Kültürel Çalışmalar

Bahar

Bu ders iletişim çalışmaları alanında merkezi yaklaşımlardan biri olan Kültürel Çalışmalar yaklaşımını ve alanını tanıtmayı amaçlamaktadır. Kültürel Çalışmalar alanının doğuşu, yükselişi ve bu yaklaşıma yönelik eleştirilerle birlikte, toplumsal kuramın kimlik, ideoloji, söylem, iktidar, hegemonya gibi önemli tartışma konuları da gözden geçirmek de dersin amaçları kapsamındadır.

3+0+3

7

Sosyal Bilimler İçin İleri Araştırma Teknikleri

Bahar

Dersin temel amacı araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır.

3+0+3

7

Bulut Bilişim Teknolojileri

Bahar

Ders içeriğinde çevrim içi bilgi dağıtımı; bilişim aygıtları arasında ortak bilgi paylaşımını sağlayan hizmetlere yer verilmektedir.

1+3+3

7

Online İtibar Yönetimi

Bahar

Online İtibar Yönetimi dersinin içeriğinde; İtibar nedir, İtibarı oluşturan faktörler,

İnternet ortamında itibarı etkileyen faktörler, Online itibar yönetimi, Online itibar yönetimi planı

hazırlamak, Arama Motoru Optimizasyonu (Search Engine Optimization), Sosyal Medya Takibi ve Analizi,

Sosyal Medya Optimizasyonu, Kriz Yönetimi, Kriz planı hazırlamak, Sosyal Medyada Meydana Gelmiş Kriz

Örnekleri, Negatif içerikler karşısında ne yapılmalı, iletişim ve hukuksal süreçlerin yönetimi anlatılmaktadır.

1+3+3

7

Yeni Medya ve Etik

Güz

Dersin amacı, etik ve erdemli bir insani varoluş biçimi arasındaki ilişkiyi farklı felsefi yaklaşımlara göre açıklayarak, medyadaki içerik üretimlerinde farklılıkları dışlamayan, demokratik katılımı teşvik eden, çatışmacı ve kutuplaştırıcı olmayan bir dil ve üslubun nasıl ortaya çıkabileceğini değerlendirmektir.

3+0+3

7

Sosyal Medyada Ölçümleme

Güz

Dersin içeriğinde, rakipleri ve sektörü yakından takip ederek analizlerde bulunmak, bu analiz sonuçlarına göre strateji belirlemek, marka ve ürün hakkında müşteri algısının ve fikirlerinin anlık takibi konusunda sosyal medyanın gücünden faydalanmak hedeflenmektedir.

1+3+3

7

Yüksek Lisans Tez

 

Öğrencinin edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamaya dönük bilgi ve becerilerini kullanarak yeni bilgiler üretmek, değerlendirmek ve yorumlamak amacıyla yaptığı bilimsel bir araştırmayı içeren yazılı olarak sunulan bir bilimsel çalışmadır.

4+0+4

8

Yüksek Lisans Projesi

 

Asgari olarak öğrencinin kazandığı bilgiyi uygulamada kullanma becerisini kanıtlamak amacıyla uygulama sorununu çözmeye veya alternatif öneriler geliştirmeye yönelik çalışmasını içeren yazılı bir rapordur.

4+0+4

8

 

Akademik Kadro

Doç.Dr. Nazan Alioğlu

Doç.Bengisu Bayrak

Yrd.Doç.Dr. Alper Değerli