Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yüksek Lisans / Hukuk ABD / Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı
KAMU HUKUKU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TANITIM BİLGİLERİ

KAMU HUKUKU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (Zorunlu Tezli)

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, lisans eğitimlerini Hukuk alanında yapmış olanların yanı sıra, hukuka yakın ve ilişkili lisans alanlarında eğitim-öğretimini tamamlamış olanlara da hukuk dünyasının kapılarını açacak ve onların hukuk dünyasının değişen koşullarına kolayca uyum göstermelerini sağlayacak bilgi ve becerilerle donatacak, çağdaş ve uygulamalı bir program tasarımıdır.

Hukuk fakültesi mezunu hâkim, savcı ve avukatlar ve akademisyen olmak isteyenlerin yanı sıra, özellikle her alandaki güvenlik mensupları ve üst bürokrasi, kamu ve özel kesim yöneticileri ve yönetici adayları için ihtiyaca uygun bir ders programı belirlenmiştir.

Özellikle, İdare Hukuku, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, İnsan Hakları Hukuku, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türk Anayasa Mahkemesi Uygulamaları, Hukuk Tarihi, Adli Bilimler, Avrupa Birliği Hukuku, Kitle İletişim Hukuku, Rekabet Hukuku, Enerji Hukuku, Yönetim ve Karar verme Sürecinin temel konuları üzerinde durulacaktır.

Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için adayların;

  • Bir lisans diplomasına sahip olmaları,
  • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) eşit ağırlıklı puan türünde en az 55 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

Yüksek lisans programına öğrenci kabulünde, Lisans Mezuniyet Notu ve ALES puanı yanı sıra mülakat sınavlarının sonuçları da değerlendirmeye katılacaktır. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilmektedir.

Yüksek lisans programında, lisans derecesini hukuk alanından farklı alanlarda almış olan adayların eksikliklerini gidermek ve başvurdukları Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programına uyumlarını sağlamak amacıyla “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanabilir.

Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders programı lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır.

 

 

Derslerin Yapıldığı Yerleşke : Taksim

Ders Gün ve Saatleri : Hafta içi akşam 19:00 - 22:00

 

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders programı için tıklayınız.

 

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi ders programı için  tıklayınız.

 

Bu sayfa en son 30-11-2016 tarihinde güncellenmiştir.