Öğrenci Kabul Koşulları:

Sinema-TV Sanatta Yeterlik Programı “Güzel Sanatlar” alanında açılacağından başvurularda ALES şartı aranmamaktadır.

Yabancı Dil Koşulu

Sanatta yeterlik öğrencilerinin getireceği Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği kabul edilmiş olan uluslararası sınav sonuç belgesi) geçerlidir.

Bu belgenin sağlanmaması halinde, asil öğrenci statüsünde devam etmek mümkün olmayacaktır.

 

Adayların Yüksek lisans yapmış olması ve sınava girme koşulu vardır. Sınav, tesbit edilen bir komisyonca, sözlü görüşme ve dosya değerlendirmesi ile (gerekirse yazılı sınav) gerçekleşir.

Program, sinema ve sanatsal-dramatik özellik taşıyan televizyon programcılığı alanında ders ve çalışmaları kapsamaktadır. (Sanatta Yeterlik derecesi alabilmek için zorunlu kredi toplamı 21’dir.) Bitirme projesi, öğrencilerin yapacakları bir film ve ona bağlantılı bir tez’dir.

 

Derslerin Yapıldığı Yerleşke : Taksim

Ders Gün ve Saatleri : Hafta içi akşam 19:00 - 22:00

 Dersler ve İçerikleri

DERS KODU

DERS ADI

İÇERİK

T+U+KR

AKTS

213032002200710

Dijital Sinema ve Görsel Kurgu

Dijital sinemanın günümüzde geldiği noktanın araştırılması, digital kurgu-efekt-tasarımın gösterilmesi ve uygulanması.

3+0+3

7

213032002200707

Dramatik Yapı Kurma Sorunları

Kurmaca filmsel yapıyı oluşturan öyküleme, olay, sahne, diyalog yazma ve  karakter yaratma beceri ve bilgisinin yazım atölyesinde geliştirilmesi.

3+0+3

7

213022000000703

Film Eleştirisi ve Çözümleme Yöntemleri

Film eleştirisinde temel yaklaşımların ortaya konması; gazete, tarihsel, auteur, göstergebilimsel, sosyolojik, psikanalitik vb., ayrıca tür film eleştirilerinin incelenmesi ve eleştiri yazdırılması.

3+0+3

7

210000000000706

Görüntü Estetiği                             

Fotoğraf ve sinemada görsel dil ve estetik kavramı çerçevesinde farklı filmlerin incelenmesi ve uygulama yaptırılması.

3+0+3

7

210000000000716

Kurmaca ve Belgesel Sinemada Temsil

Kurmaca ve belgesel filmlerdeki kültürel yeniden sunumların örneklendirilmesi, politik, sosyal temsillerin anlam ve görsel etkilerinin bulunması, incelenmesi.

3+0+3

7

210000000000702

Ses ve Müzik Tasarımı

Sinemada ses ve müziğin özgün-orkestral ya da farklı örneklerinin; dramatik, epik müzik tasarım örneklerinin incelenmesi, projeler üzerinde uygulama yapılması.

3+0+3

7

213032000000701

Sinema ve Diğer Sanatlar İlişkisi  

Doğu-Batı sinemasının edebiyat, tiyatro, müzik, mimari, fotoğraf gibi diğer sanatlarla estetik, yaratıcı ilişkisinin örnekler üzerinde incelenmesi.

3+0+3

7

210000000000708

Sinema ve Televizyona Eleştirel Bakış

Modern sonrası sinematografik yeni, farklı eğilimlerin film ve TV programları, dizileri üzerinde örneklerle kritik edilmesi.

3+0+3

7

213032002140705

Sinematografik Tasarım                 

Sinemanın grameri ile, bir filmi oluşturan görsel-sinematografik yapının filmlerde araştırılması ve uygulamaların yapılması.

3+0+3

7

213022603200715

Türk Sinemasında Estetik

Türk sinemasının başlıca yönetmenleri, etkileri ve yakın dönemde ortaya çıkan sinemacı kuşağının filmlerindeki sanatsal-estetik bakış ve yönelişlerin incelenmesi.

3+0+3

7

213022603200710

Uygulamalı Sinemasal Çevre Tasarımı

Sinemada kullanılan dekor-iç mekanların ve çevresel bağlamların oluşturulması, kullanılması, kostümden makyaja, estetik, teknoloji, üretim bilgilerinin araştırılması, uygulamaların yaptırılması.

3+0+3

7

210000000000699

Sanatta Yeterlik

Sanatta Yeterlik Programının amacı, öğrenciye bağımsız bilimsel araştırma yapabilmesini, bilimsel olayları irdeleyerek yorum yapabilmesini, yeni bilgiler ve özgün alternatif çözümler üretebilmesini sağlamak için gereken kuramsal ve uygulamalı en derin ve geniş bilimsel ve sanatsal bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Öğrenci bu düzeye ulaştığını kabul edilebilir bir Sanatta Yeterlik çalışması sunarak kanıtlar.

 

120