ABONE VERİTABANLARI
......................................................................................................
Telif Hakları Uyarısı 
Üniversitemizin yapmış olduğu lisans anlaşmalarına göre veritabanlarından sistematik olarak veri transfer edilmesi yasaktır! Yasal sorumluluk kullanıcıya aittir!
Şifrenizi başkalarına vermeyiniz. Şifrenizle yapılan bütün kampüs dışı kullanımlar sizin kayıtlarınıza işlenmektedir ve yanlış kullanımdan kaynaklanacak sorumluluk size ait olacaktır.
-Veritabanlarından ticari amaçlı veya sistematik olarak robot ve benzeri yazılımlar kullanılarak, çok sayıda yayının kopyalanması, kişisel bilgisayarlara aktarılması.
-Veritabanının satılması , içeriğinin dağıtılması.
-Veritabanından kopyalanan bilgilerin, üniversite dışındaki kişilere aktarılması.
-Veritabanından kopyalanan içerik bilgisinin veya makalenin e-mail listeleri ile dağıtılması.
-Veritabanından indirilen kayıtlar üzerinde değişiklik yapılması yada bunlardan yararlanılarak benzer çalışmaların yaratılmasına izin verilmemektedir.
......................................................................................................
Üniversitemizin üye olduğu veritabanlarına kampüs dışından Firefox veya Internet Explorer Web Browser üzerinden erişim sağlanmıştır. Üniversitemiz akademik, idari personeli ve öğrencilerinin kaynaklara uzaktan erişimi için gerekli olan bilgiler ekte yer alan dosyada belirtilmiştir. Bilgisayarınızda açıklamada belirtilen ayarlar yapıldıktan sonra şifre ekranı gelecektir.
Kullanıcı Adı (Öğrenciler için) : Öğrenci numarası
Şİfre: T.C. Kimlik numarası
Yabancı uyruklu öğrenciler için şifre: Pasaport numarası
 Kullanıcı Adı (Akademik ve İdari Personel): Sicil Numarası
Şİfre: T.C. Kimlik numarası
......................................................................................................
 
TURNİTİN (Ödev, Tez, Proje İntihal Programı)
 
Öğrencilerle eğitimcileri aynı platformda buluşturan, belgelerin orijinalite kontrollerinin yapılmasını, eğitimcilerin bu belgeleri notlandırmasını sağlayan dünyanın en önde gelen yazılımlarındandır. 
 
Akademik personelimiz, üniversite mensubu öğrencilerimizin ödev, tez, proje vb. çalışmalarının kontrolü için Turnitin Programına üye olmalıdır. Erişim tanımlamaları ve şifre için ilkaye@beykent.edu.tr adresine ad-soyad, unvan, bölüm, , dahili telefon ve üniversitemiz tarafından sağlanan elektronik posta adreslerini bildirmeleri gerekmektedir.
 
 
 
......................................................................................................
Ithenticate (Akademik İntihal Programı)
 
Üniversiteler tarafından akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır.
 
 Lisans Anlaşması gereği, Program öğrenci ödevleri ve tezlerin intihal tespitinde kullanılmamalıdır.
 
Programı kullanmak isteyen öğretim üyelerimizin erişim tanımlamaları ve şifre için ilkaye@beykent.edu.tradresine unvan, bölüm, ad-soyad, dahili telefon ve üniversitemiz tarafından sağlanan elektronik posta adreslerini bildirmeleri gerekmektedir.
(Kayıtlı kullanıcı olabilmek için doktora eğitimlerinin tamamlanmış olması gereklidir. )
 
 
....................................................................................................................
 
SCOPUS Atıf Veritabanı
 
Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırma, analiz ve görselleştirmeye yarayan, hakemli yayınlardan oluşan özet-atıf veritabanıdır.
 
 ......................................................................................................
 
 
Araştırmalarda rehberliğe ihtiyaç duyulduğunda; Encyclopaedia Britannica'ya ek olarak Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary and Thesaurus, dergiler, süreli yayınlar ve diğer araçlar ile tek bir web sitesi üzerinden çok çeşitli güvenilir kaynaklara erişim sağlar.
 
ACADEMIC EDITION:
http://academic.eb.com
http://search.eb.com

MERRIAM WEBSTER UNABRIDGED DICTIONARY
http://dictionary.eb.com
 
.......................................................................................................
 
 
Academic Search Complete
Multi-disipliner Araştırma için Dünyanın En Kapsamlı, Akademik Tam Metin Veri Tabanı
Sosyal ve beşeri bilimlerde olduğu kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok alanda en değerli hakemli tam metin dergileri içeren lider veri tabanıdır.
Bu kaynak, 9,100’e yakını tam metin olmak üzere 13,700’e yakın dergiyi özetleriyle birlikte indekslemektedir. Tam metin dergilerden 7,900 kadarı aynı zamanda hakemlidir. PDF içeriği 1887’ye kadar uzanır. Tam metin dergilere ek olarak, raporlar, kitaplar ve birçok farklı döküman türünü tam metin olarak içerir.
İçerdiği Konulardan Bazıları:
Antropoloji, astronomi, biyoloji, coğrafya, eczacılık, etnik ve kültürel çalışmalar, felsefe fizik, hukuk, jeoloji, kimya, matematik, mühendislik, müzik, psikoloji, teknoloji, tıp, veterinerlik, zooloji ve çok daha fazlası...   
Applied Science & Business Periodicals Retrospective Retro Index
1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,5 milyondan fazla kayıtın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir.
Business Source Complete
İktisadi ve İdari Bilimlere Özel, Dünyanın En Kapsamlı Hakemli Tam Metin İçeriği
Business Source Complete hakemli ve seçkin içeriği sayesinde, iktisadi ve idari bilimler alanında üretilen bütün veri tabanlarını geride bırakmaktadır.
Harvard, Standford, Wharton, MIT, Oxford, Cambridge, London School of Economics gibi dünyanın en önemli üniversitelerinin birincil danışma kaynakları arasındadır.
 
“JSTOR Business Collection” içindeki dergileri büyük oranda içeren bu veri tabanında yer alan makaleler 1886’ya kadar uzanır.
 
Business Source Complete, içerdiği faklı döküman türleri ile komple bir araştırma aracıdır. Aşağıda tam metin içeriğe dair bilgiler bulabilirsiniz.
 
Tam Metin İçerik:
 
 • 2,000,e yakın hakemli dergi
 
 • 1,840’ın üzerinde ticari dergi ve popüler işletme dergisi (En önemli 5 popüler dergiyi aktif tam metin ve gecikmesiz olarak içeren tek veri tabanıdır. Bu dergiler: Bloomberg Businessweek, Forbes, Fortune, Harvard Business Review, Money)
 
 • 920’ye yakın kitap/monograf
 • Company View: 1,150,000’den fazla şirket profili.
 • Harvard Business School akademisyenleri tarafından verilen 57 seminerin video’ları.
 • 3,625’den fazla SWOT analizi
 • 1,440’dan fazla ülke ekonomi raporu
 • 7,648 endüstri raposu
 • 2,550’ye yakın pazar araştırma raporu
 • 10,270’den fazla vaka analizi
 • ve çok daha fazlası...
DynaMed (Tıp, Hemşirelik, Kanıta Dayalı Tıp)
National Science Foundation - NSF (ABD American Ulusal Bilim Vakfı ) desteği ile hekimler tarafından, hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri için hasta başı bakıma yönelik tasarlanmış olan DynaMed dünyanın en kapsamlı ve en güncel kanıta dayalı klinik referans aracıdır.
5,700’den fazla başlık için hazırlanmış özetleri, en güncel, geçerli ve pratik içeriği sağlaması, DynaMed’i uygulama sırasında ortaya çıkabilecek en önemli sorulara cevap verebilen vazgeçilmez bir kaynak haline getirmektedir. Başlıklar içinde ilaç bilgileri de yer almaktadır.
Hergün güncellenen DynaMed’in editörleri her gün 500’den fazla tıp dergisinin içeriğini takip ederler. Her bir makale klinik ilgililik ve bilimsel geçerlilik açısından değerlendirildikten sonra yeni kanıt içeriğine entegre edilir ve en iyi kanıtı temsil eden genel sonuçlar uygun şekilde değiştirilir. Bu sistematik literatür takip sürecince, DynaMed’in içeriği en iyi kanıtlar ile belirlenir.
DynaMed, hastanelerde, tıp fakültelerinde ve diğer sağlık kuruluşlarında, hekimler, hemşireler, eczacılar, fizyoterapistler, öğrenciler, akademisyenler ve sayısız sağlık profesyoneli tarafından hasta başı bakım amaçlı kullanılmaktadır.
BMJ tarafından yayımlanan makaleye göre içlerinde UpToDate’in de bulunduğu hasta başı bakım danışma kaynakları arasında en günceli DynaMed olmuştur. (Makaleye http://www.bmj.com/content/343/bmj.d5856.full adresinden erişebilirsiniz) 
Education Index Retrospective: 1929 – 1983
 
Education Index Retrospective, birçoğu hakemli olmak üzere 700’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek 835,000’den fazla kayıt sunar. Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir. Ayrıca, eski tarihlere ışık tutması açısından orijinal konu başlıkları da korunmuştur.
 
Bazı konu başlıkları: Çok-kültürlü / Etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, Fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim...
 
ERIC (Eğitim Bilimleri)
ERIC® (the Education Resource Information Center), eğitim literatürüne ve kaynaklarına erişim sağlamaktadır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar.
1966’dan günümüze kadar 1.4 milyondan fazla kayıt içeren ERIC® 337,000 tam metin döküman sunmaktadır.
GreenFILE (Çevre)
GreenFILE insanın doğa üzerindeki etkisini bütün yönleriyle kapsayan, iyi araştırılmış bilgileri sunar.
Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm.
9,100’den fazla kayıt için açık erişim tam metin içeren bu veri tabanında, 612,000’in üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.
MEDLINE (Tıp)
Tıp ve sağlık bilimleri alanındaki temel danışma kaynağıdır. MEDLINE® veri tabanı ile ilgili başlıca disiplinler şunlardır; tıp, hemşirelik, diş hekimliği, veterinerlik ve klinik öncesi bilimler. MEDLINE®, National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MeSH (Medical Subject Headings) yani tıbbi konu terimlerini kullanır. Ağaç diagramı şeklinde erişilebilen alt başlıklar aracılığıyla 5,600’den fazla güncel biyomedikal dergide yer alan künye bilgileri taranabilir.
Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® ve HealthSTAR® kaynaklarını da indeksler.
Library, Information Science & Technology Abstracts
 
500'den fazla temel dergi, 50'nin üzerinde öncelikli dergi ve 125 seçkin derginin yanı sıra kitapları, araştırma raporları ve tutanakları dizinlemektedir.
 
Teacher Reference Center
 
Profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, en popüler 280 öğretmen & yönetici dergisinin ve magazininin indeks / özet bilgilerini içerir.
 
ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT) - ULAKBIM National Databases
 
ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT), araştırmacıların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini etkinleştirmek amacıyla, ULAKBİM tarafından uluslararası standartlarda oluşturulmakta olan veri tabanları; fen, temel bilimler, mühendislik ve sosyal bilimler ve hukuk olmak üzere aşağıda sıralanan veri tabanlarından oluşmaktadır.
 
......................................................................................................

Cambridge Journals 
Cambridge Journals
Cambridge Journals Online veritabani:  Sosyal ve Beşeri Bilimler, Fen
Bilimleri, Eczacılık, Din, Müzik, Dil, Teknoloji, Mühendislik ve Mimarlık
alanlarındaki yaklasik 260 elektronik dergiye erişim sağlamaktadır.

Erişim adresi: http://www.journals.cambridge.org

......................................................................................................

ebrary
 
 
EBRARY

45 bin üzerinde elektronik tam metin kitap içermektedir. Katalog Tarama sayfamızda erişim linki verilen elektronik kitaplara üniversite yerleşkelerinde IP erişimi sağlanmıştır.
......................................................................................................
IEEE Xplore Digital Library
IEEE Xplore

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) IEE (Institution of Electrical Engineers) IEEE Xplore veritabanı, elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki yayınları kapsamaktadır.
......................................................................................................
 
JSTOR Language & Literature Collection

Bir çok farklı ülkenin dil ve edebiyat alanındaki kültürlerini belirten, edebiyatlarını karşılaştıran koleksiyondur.
 
JSTOR Business I Collection
 
Disiplinler: İktisat ve Maliye
Muhasebe, iş ilişkileri, pazarlama, yönetim, operasyon araştırması ve risk yönetimi gibi kritik araştırma başlıkları dahil olmak üzere başlıca akademik çevrelerden alınan çok sayıda başlık ile birlikte iktisat ve maliye bilim dallarına ait temel başlıkları bir arada sunar.
 
......................................................................................................

Tüm Hakları Saklıdır.
 
 
Arama Motoru

Kanun, Yönetmelik, Mevzuat.
......................................................................................................
 


 
 

Mühendislik, teknoloji, tıp, kimya, bilgisayar bilimleri, beşeri ve sosyal bilimler, ekonomi 
......................................................................................................


 
 Fizik, matematik, mühendislik, teknoloji, tıp, kimya, bilgisayar bilimleri, beşeri ve sosyal bilimler, ekonomi konularını içermektedir.
......................................................................................................
ISI Web of Knowledge
Web of Science

1980,den günümüze Science Citation Index-Expanded,Social Sciences Citation Index ve Arts & Humanities Citation Index,e erişim saglayan bibliyografik bir veritabanıdır. Makalelerin bibliyografik bilgileri, yararlanılan kaynakları ve atıfları listeler.
......................................................................................................
 
EMAJ Emerging Markets Journal of Business Management
..............................................
CINEJ Cinema Journal