Koleksiyonlar

Kütüphanelerimizde verilen hizmetler, eğitim ve öğretimi destekleyici niteliktedir Araştırmalarda kullanılacak kaynaklara ve her alanda ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşmada izlenmesi gereken yöntemler kütüphanelerimizde sunulmaktadır. Koleksiyonlar, Üniversitemizde bulunan bölüm ve programların içeriğine uygun olarak üç farklı yerleşke kütüphanelerimizde yararlandırılmaktadır.

Ayazağa, Beylikdüzü ve Taksim Kütüphanelerimiz, kitap ve kitap dışı koleksiyonu, elektronik kaynaklarıyla üniversite mensubu ve dış kullanıcılarımız tarafından kullanılmaktadır. Web tabanlı otomasyon programı ile kütüphane kataloğumuza erişim sağlanmıştır.

Üniversitede verilen her dersin temel ve yardımcı basılı kaynakları kütüphanemizin ’Reserve Bölümü’nde bulunmaktadır. Bu kaynaklar kısa süreli ödünç verilmektedir. Yararlanmak için kütüphane görevlilerine danışılmalıdır.
Kütüphanelerimiz arasında yayın transferi sağlanarak, ihtiyaç duyulan kaynakların gönderimi kütüphanecilerimiz tarafından yapılmaktadır. Yayın transferi için kütüphane görevlilerine bilgi verilmesi yeterlidir.

Daire Başkanlığımız bünyesinde üniversite arşivi kurularak, akademik ve idari birimlerimizin ürettikleri evrak koleksiyonu düzenlenmiş, birim ve kurum arşivleri oluşturulmuştur. Arşivlerimiz üniversite personeline hizmet vermektedir.