Mimarlık Yüksek Lisans Programı

Mimarlık Yüksek Lisans Programları, mimarlık alanında yeni bilgiyi üretecek, bilginin uygulama alanlarını disiplinler arası çalışmalar yoluyla geliştirecek araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirilmesini hedefler. Tasarım yetkinliğini geliştirmeye yönelik tezli ve tezsiz olarak yürütülen mimarlık yüksek lisans programına ek olarak yapım teknolojileri,  kentsel tasarım ve kent yönetim sistemleri bu programın temel araştırma ve uzmanlık alanlarıdır. Bu alanlar araştırmacı ve uzman adaylarına disiplinler arası çalışma imkânını sağlar.

Uzmanlaşmanın anlamı, herhangi bir bilgi alanında derinleşmektir. Ancak günümüzde bilginin derinleşmesi diğer bilgi alanları ile etkileşim yolları kurmaktan geçer. Bu düşünceden hareketle Yüksek Lisans Programının her bir bölümü, mimarlığın diğer alanlarla olan etkileşimlerden beslenir. Programı oluşturan bölümlerin ders içeriklerinde tartışılan konular, sadece tasarım, teknoloji, mimarlık tarihi ve mimarlık kuramları ile sınırlandırılmamakta, felsefe, bilim, sanat, coğrafya, genetik, ekoloji, enerji gibi pek çok bilgi alanına yayılır.

Çağımızda bilgi kişinin elde ettiği en önemli değerdir. Bilginin kazanılmasının yanı sıra, Mimarlık Yüksek Lisans öğrencilerimiz, bu programda takım ve bireysel olarak tasarım yapabilme, karar verebilme, esnek düşünebilme, çağın gereksinimlerini görebilme ve bunlara yanıt verebilme yetkinliklerini kazanacak çalışmalar yaparlar. Araştırmacı olarak üniversiteler ve araştırma kurumlarında, uzman olarak üretim ve uygulama alanlarında çalışma fırsatı yakalayabilirler.