MATEMATİK - BİLGİSAYAR ANABİLİM DALI

Yüksek Lisans Programları

Uygulamalı Matematik, genelde Matematik Bölümü’nün bir parçasıdır. Teorik ve uygulamalı  matematik arasında kesin bir ayırım yoktur. Tersine bu iki parça birbirini tamamlayarak eğitimin kalitesini artırmanın yanı sıra bölümü de zenginleştirir. Bölüm programında adi ve parçalı diferansiyel denklemler ve nümerik çözümleri, matematiksel fizik yöntemleri, yaklaştırma teorisi, nümerik lineer cebir, bilgisayar bilimlerinin matematiksel yönü ve benzeri dersler mevcut olup bunun yanı sıra öğrencilerin başka bölümlerden ders alma olanakları da sunulmaktadır. Ayrıca, bilim ve tekniğin pratik problemlerini çözerken fiziksel olayın uygun matematiksel modelinin yazılması, söz konusu modelin çözüm algoritmalarının oluşturulması, bilgisayar tekniklerinin kullanılarak çözümün elde edilmesi ve yorumlanmasını gerçekleştirmek için programlama dilleri ve teknikleri de öğretim sürecinde yer almaktadır.

Uygulanan eğitim ve öğretim programlarıyla ülkemizin ihtiyaç duyduğu gerek akademik gerekse çağdaş teknolojik bilgilerle ileri düzeyde donanımlı insan gücünü yetiştirmeye katkı yapmak ve üniversite-sanayi iş birliğini tesis etmek hedeflenmektedir.

Anabilim Dalımızda Bilgi Teknolojileri (Tezli+Tezsiz), Bilgisayar Ağları ve Internet Teknolojileri (Tezli), Karar Analizi ve Strateji Geliştirme (Tezli+Tezsiz) ve Uygulamalı Matematik (Tezli) bilim dallarında yüksek lisans öğretimi yapılmaktadır.