Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı genel olarak öğretim, araştırma ve uygulama projeleri üzerine odaklanmıştır. Hedefimiz, bilgisayar sektörünü yakından tanıyan, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve gerekli teorik/pratik bilgiye sahip bilgisayar yüksek  mühendisleri yetiştirmektir. Bilgisayar/bilişim dünyasında yazılım, donanım, bilgisayar haberleşmesi/İnternet teknolojileri, veritabanı yönetimi, donanım tasarımı, yazılım geliştirme gibi konuları içermektedir.

Bir mühendislik disiplini olarak programımız tasarım, projelendirme, geliştirilme, üretme, işletme ve bakım ile ilgili tüm çalışmaları kapsayan bir disiplindir. Ayrıca üretime yönelik planlama, yönetim, destek ve eğitim çalışmaları da program kapsamında önemle bir konuma sahiptir.

Programdaki konular, bilgisayar mühendisliği açısıdan uluslararası standartlar kuruluşu olan ISO ve IEEE tarafından belirlenmiş standartlar çerçevisinde belirlenmiştir. Bu belirlemelere göre bilgisayar mühendisliği alanları hem teknik hem sanatsal ve hem de yönetsel konuları kapsar. Kendini yenileyebilmenin ve gelişmenin ana aracı olan araştırma ve geliştirme, aynı zamanda kaliteli eğitim vermenin ve katma değeri yüksek uygulama projeleri yapabilmenin anahtar sözcüğüdür. Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programı aracılığıyla, Beykent Üniversitesi, araştırmacı bireylerin yetişmesine katkı sağladığı gibi hem de Beykent Üniversitesinde yapılan araştırmaların her geçen gün daha da artmasını sağlamaktadır.

Yrd.Doç.Dr. Ediz ŞAYKOL

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı