Başvuru Formları

 

Yüksek Lisans Başvuru Formu

Doktora Başvuru Formu

 

Kayıt Formları

 

Tezli Yüksek Lisans Ders Kayıt Formu

Tezsiz Yüksek Lisans Ders Kayıt Formu     

Doktora Ders Kayıt Formu

 

Ek Süre Formları

 

Tezsiz  Proje için Ek Süre Talep Formu

Tezsiz  Ders için Ek Süre Talep Formu

 

Ders Kayıt Formları

 

 

Bilimsel Hazırlık Programı "Ders Kayıt Formu"

 

 

Seminer Dersi Tutanağı


Seminer dersi tutanağı

 

Danışman Önerileri

 

Yüksek Lisans Tez Danışmanı Öneri Formu

Yüksek Lisans Tez/Proje Konusu Öneri Formu

Doktora Tez Danışmanı Öneri Formu

 

Juri Belirleme

 

Tez Teslim ve Jüri Belirleme Formu

 

Ek Süre Formları

 

Tez için "Ek Süre Talep Formu"

Ders için "Ek Süre Talep Formu"

 

Tez Formları

 

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Sonuç Tutanağı

Tez Yazım Kılavuzu  

Tez/Proje Teslim Formu

Tez/Proje Yazım Kılavuzuna Uygunluk Tutanağı

Tez İzleme Formu

Doktora Tez Teslimi