İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı

İç Mimarlık (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programının hedefi öğrencilere mesleki konuda derinlemesine bilgi ve beceri kazandırmanın yanı sıra tezli uygulamanın sonunda, belirlenen bir konuda akademik düzeyde tez yazma becerisi kazandırmaktır. Bu yaklaşıma uygun olarak, İç Mimarlık uygulama alanlarında gereksinilen tasarım, teknoloji, tarih ve bunların bütünselleştirilmesini sağlayacak konularda derinlemesine bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmaktadır. İç Mekan Tasarımı ile ilgili farklı süreçlerin pratik yönleri ve insan yapımı çevrenin performansı incelenerek değerlendirilmektedir. Çalışmalar; öğrencilere yeni ya da kullanılmış konut üniteleri, turizm, kültür, eğitim, spor, sağlık, ticari ve eğlence amaçlı yapıların iç mekan ve yakın çevre sorunlarını, kazandığı derin bilgi ve teknik olanaklarla, kullanıcı gereksinmeleri ve performans isteklerini karşılayacak çözümlerin estetik bir yaklaşımla tasarımını yapma ve ileri düzeyde anlatım teknikleri ile ifade edebilme becerilerilerini kazandırmaya yöneliktir.