BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER 

 

2015-2016 Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru/Kayıtlarımız 11 Mayıs 2015 tarihinde başlayacaktır.

Beykent Üniversitesi, 3 ayrı yerleşkede; 8 Fakülte, 4 Yüksekokul, Uzaktan Eğitim Sistemi, 2 Enstitü, 3 Araştırma Merkezi ve Sürekli Eğitim Merkezi ile her yıl yerleşen öğrencilerinin yaklaşık %50’si burslu olmak üzere 20.000’i aşkın öğrencisine, seçkin akademik kadrosuyla dünya standartlarında teknik donanım ve uygulama alanı ile eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

Beykent Üniversitesi’nde 66 Lisans programı (uzaktan eğitimde 3 program), 63 Ön Lisans programı (uzaktan eğitimde ise 2 program) mevcuttur. Beykent Üniversitesi’nde eğitim-öğretim dili olarak İngilizce, Karma ve Türkçe dilleri kullanılmaktadır.

Üniversitemiz Bölümleri ve eğitim dilleri için lütfen tıklayınız.

T.C

Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı

YABANCI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME FORMU

Türkiye'de Yüksek Öğretim Kurumlarının herseviyesinde öğrenim görecek yabancı öğrencilerin giriş,vize ve ikametizni işlemlerine dair yapmaları gereken işlemler hakkında bilgilendirmedir.

1‐ Yurt Dışında Yapılacak İşlemler(Vize İşlemleri)

Yabancı öğrencilerin Türkiye'nin dış temsilciliklerine aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat ederek"öğrenim vizesi" almaları gerekir.

a) Geçerli ve uzun süreli pasaport,

b ) Kayıt olduğu üniversiteden alacakları Öğrenci Belgesi

c) Türkiye'de öğrenim süresince geçimini sağlayacak maddi imkânlara sahip olduğu gösteren(banka hesabı, burs belgesi vb.) dair belge,

d) Uyruğa ve karşılıklılığa göre belirlenen vize harcı,

e) Konsolosluk tarafından ilave belgeler istenebilir.

2- Ülkemize Gelişlerinden İtibaren Yapmaları Gereken İşlemler (İkamet İşlemleri)

Öğrenim vizesi alan yabancıların Türkiye'ye uluslararası yolu trafiğine açık olan hudutkapılarından yasal olarak giriş yapmaları gerekir. Türkiye'ye girilen tarihten itibaren en geç 30 güniçerisinde aşağıdaki belgelerle birlikte öğrenim görülecek  İl'in Emniyet Müdürlüğü YabancılarŞubesinemüracaat ederek Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi alınmasızorunludur.

a) Yükseköğretim kurumundan aldıkları kayıt/kabul belgesi veya eşdeğer bir belge,

b) Geçerli ve uzun süreli pasaport,

c) Dış temsilcilikten alınan öğrenim vizesi,

d) Gerekli görüldüğü takdirde ilave belgeler istenebilir.

3- İkamet Tezkeresi Aldıktan Sonra Yapılacak İşlemler (Bildirim İşlemleri)

a) Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi alan yabancı öğrenciler Yabancılara Mahsus Kimlik Numarası tahsis işlemini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Numarası Sorgulama Sayfası https://tckimlik.nvi.gov.tr/AnonimSorgu.html internet adresinden öğrenilebilmektedir.

b) İkamet tezkeresinin fotokopisinin Beykent Üniversitesi Öğrenci İşlerine teslim edilmesi gerekmektedir.

c) İkamet tezkere süresini uzatmak isteyen yabancı öğrencilerin ikamet tezkeresinde belirtilen sürenin sona ermeden önce ya da son ermesinden en geç 15 gün içerisinde Emniyet Yabancılar Birimlerine müracaat ederek süresini uzatmaları gerekmektedir.

d) Mezuniyet, okuldan kaydım sildirme, öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi, devamsızlık vb. hallerdemeydana gelecek değişiklikler 15 gün içerisinde, adres değişikliği ise 48 saat içerisinde Emniyet Yabancılar Birimlerine bildirilmesi gerekmektedir.

İkamet tezkerelerinin kaybedilmesidurumunda derhal Emniyet Yabancılar Birimlerine müracaat ederek yenisinin alınması gerekmektedir.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Ülkemizde öğrenim gören bütün yabancı uyruklu öğrencilerin, öğrenim gördükleri  okullara ilk kayıt yaptırdıkları tarihinden itibaren üç ay içerisinde sosyal güvenlik il  müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine yazılı talepte bulunarak genel sağlık sigortalısı olmaları gerekmektedir.

 
29/5/2013 tarihinden sonra ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde, 29/5/2013 tarihinden önce ülkemizde öğrenim görmeye başlayan ve öğrenimleri devam eden öğrencilerden genel sağlık sigortalısı olmak isteyenlerin ise altı ay içerisinde (29/11/2013 tarihine kadar), öğrenim gördükleri okulların bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine talep dilekçesi ve öğrenim gördükleri okullara ait ilk kayıt tarihini gösterir öğrenci belgesi ile başvurmaları gerekmektedir. Yazılı talepte bulundukları tarihi takip eden gün itibariyle genel sağlık sigortalılıkları başlatılmakta ve birer yıllık olarak yapılmaktadır. Bu sürede yazılı talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince bir daha genel sağlık sigortası tescili yapılmayacaktır. 
 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının  " Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası Tescili " konulu yazısı için tıklayınız.

SIKÇA SORULAN SORULAR 


DETAYLI BİLGİ

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Etkinlikler Daire Başkanlığı

Tel (Ayazaga Yerleskesi) : +90 212 867 50 77

Email : international@beykent.edu.tr

 

ULAŞIM ADRESLERİMİZ :

Ayazaga Yerleskesi : 

Beykent Üniversitesi, Ayazaga Mh., Hadim Koru Yolu Mevki, 34396, Istanbul, Türkiye

Beylikdüzü Yerleskesi : 

Beykent Üniversitesi, Beykent, Cumhuriyet Mh., Buyukcekmece, 34500, Istanbul, Turkiye