Lojistik Bölümü,nün temel hedefi işletmelerin küresel faaliyetlerine destek sağlayacak nitelikli mezunlar vermektir. Diğer taraftan dış ticaret, gümrük, taşımacılık ve benzeri konulara hakim insan gücünün mezun edilmesi öncelikleri arasındadır.

Lojistik Programı, çok geniş bir çalışma sahasına sahiptir. Teknolojik gelişmeler, endüstriyel sektörlerde de üretim yöntemlerinin, idari ve mali yönetim anlayışının değişimine sebep olmuştur. Özellikle bilişim teknolojisindeki gelişmeler, işletmelerde birimler arası koordinasyonun etkin ve hızlı bir şekilde sağlanmasına olanak vermiştir. Ancak bu yeni teknolojinin endüstriye uygulanmasında, teknik ve sosyal birçok niteliğe sahip eleman ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Büyük kargo şirketlerinde önemli derecede istihdam olanağı bulunmaktadır.

Ulaştırma ve Lojistik meslek elemanı, üretim, enerji ya da hizmet sektöründe eleman olarak her safhada çok önemli yerler almaktadır. Üretim elemanlarının (malzeme, üretim imkanları, insan) zamanında bir araya getirilmesi, üretimi yapılan ürünlerin son kullanıcıya ulaştırılması faaliyetleri içerisinde, bu bölüm mezunlarının istihdamında çok geniş imkanlar vardır. Çağın gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazandırmak üzere hazırlanmış olan dersler, en son teknoloji ve teknikler kullanılarak, hem teorik ve hem de uygulamalı olarak verilmektedir.

 Lojistik Programı mezunları aşağıdaki kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler;

    * - Üretim, Hizmet ve Satış Şirketlerinin Lojistik Birimleri
    * - Lojistik Şirketler (3. Parti Lojistik Hizmet Sağlayıcılar)
    * - Taşıma İşleri Organizatörleri (Freight Forwarders)
    * - Kara, Hava, Deniz, Demiryolu ve Intermodal Taşımacılık Şirketleri
    * - Sigorta, Finansman, Denetim ve Dış Ticaret Şirketlerinin Lojistik Birimleri
    * - Lojistik Danışmanlık ve Eğitim Kuruluşları
    * - Üniversite ve Araştırma Kurumlarının Lojistik Bölümleri
    * - Devlet Planlama Teşkilatı, Ulaştırma Bakanlığı, vd Devlet Kurum ve Kuruluşlarının ilgili Birimleri
    * - İletişim ve Bilişim Teknolojileri Şirketlerinde Lojistik Uygulama Birimleri