İşletmeler Etkin lojistik yönetimi ile işletmeler iç pazardaki sığlaşan satış hacmini ve karlılıklarını büyütmek, global ekonomide daha etkin yer almak noktasında avantaj yakalamaktadırlar. Pazarda kalıcı olmak isteyen, müşteriye ekonomik fiyatlarla malı iletmek isteyen işletmeler bu noktada, tedarikçileri ile daha iyi ilişkiler kurarak, dahili tedarik zincirleri içindeki üretim, arge, satış, satınalma, dış ticaret ve lojistik departmanları arasındaki ilişkileri etkinleştirerek, dağıtımda daha hızlı ve optmimum lojistik modeller yaratarak envanter, dağıtım, depolama ve yönetim maliyetlerini düşürmekte, tüketiciyi anlayan, ilk müşteri taleplerine cevap veren firma olmaya çalışmaktadırlar.

Lojistik faaliyetleri, müşterilerin ihtiyaçlarını sağlamak üzere her türlü ürün, hizmet ve bilgi akışının, etkili ve verimli bir şekilde planlanması uygulanması ve kontrolünü içerir.
Lojistik, geçmişte askeri bir terim olarak bilinen ve iş dünyasının daha çok taşıma faaliyetlerini anlatmak için kullandığı bir ifade olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise Lojistik Yönetimi; "Müşteri isteklerini karşılamak üzere, hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan ürünlerin, hizmetlerin ve bilgi akışının, en etkin ve verimli bir şekilde her iki yöne doğru hareketinin ve depolanmasının, planlandığı, uygulandığı ve kontrol edildiği tedarik zinciri süreci aşaması olarak tanımlanmaktadır.

Lojistik, taşımacılığın yanı sıra depolama, dış ticaret, gümrük, paketleme, dağıtım gibi çok sayıda hizmetin entegre ve eşgüdümlü bir şekilde yapılmasını gerektirmektedir. Lojistik hizmet, içinde bir çok faaliyeti barındırır ve bu faaliyetleri entegre bir şekilde verebilen şirketlere Lojistik Hizmet veya Şirket denilebilir.

Lojistik hızla gelişmekte olan bir sektördür. Küreselleşmeyle birlikte fiyat dilimlerindeki ürünler arasındaki kalite farkı en aza inmiştir. Artık önemli olan hizmette fark yaratmaktır. Yani doğru ürünü, doğru miktarda, doğru koşullarda, doğru yerde, doğru zamanda, doğru maliyetle ve doğru müşteri için sunmak önemlidir. Bu performans düzeyi ancak işi lojistik olan şirketler tarafından başarılabilir. Dünyada üretim veya satış şirketlerinin çoğu lojistik faaliyetlerini, dış kaynak kullanımı (outsourcing) kavramı altında, işi lojistik olan firmalara vermektedir.

Teknolojik gelişmelerdeki baş döndürücü sürat, sadece işletmelerin farklı birimleri arasında değil işletmeler arasındaki iletişimi de olası hale getirmiştir. Tüm bu faaliyetler ise günümüzde Tedarik Zinciri Yönetimi başlığı altında ifade edilmektedir. Artan küresel rekabet koşullarının da etkisiyle işletmelerin azalan kar marjları, ancak etkin bir tedarik zinciri yönetimi sayesinde sürdürülebilir bir iş olanağına dönüştürülebilir. Geleceğin işletmelerinin rekabet üstünlükleri, bu işletmelerin tedarik zincirlerini rakiplerine göre ne kadar iyi idare edebildiklerine göre belirlenecektir. Lojistik, rekabet avantajı sağlamak için günümüzde ve gelecekteki en büyük önem arz eden hizmet alanlarından biridir.
Lojistik Programı, yukarıda ifade edilen görüşler doğrultusunda küresel rekabet ortamında bu alandaki gelişmeleri izleyebilen, endüstriyel uygulamalara yönelik yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin oluşmasını sağlayabilen, uluslararası düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik olarak tasarlanmıştır.
Katılımcıların mezuniyet sonrasında küresel tedarik zincirlerini daha iyi anlayabilmeleri, tasarlayabilmeleri ve daha verimli bir şekilde yönetebilmeleri, programın en temel özelliğidir. Tedarik Zinciri ve Lojistik alanındaki mevzuatlar, endüstriyel uygulama pratikleri, satınalma yöntemleri, bilgi paylaşımı ve buna yönelik kurulan ortaklıklar/stratejik işbirlikleri, dağıtım kanallarının tasarımı gibi konular program süresince değişik açılardan ele alınacak, öğrencilerin bilgi ve becerini geliştirmelerine katkıda bulunacaktır

Programın eğitim dili Türkçe olup, hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Yrd.Doç.Dr Şeçil ŞENEL

Lojistik Programı Sorumlusu