İşletme Yönetimi programı mezunları, kamu ve özel kuruluşlarda görev alabilirler ya da varsa kendi işletmelerinde çalışabilirler. Bankacılık, finans, dış ticaret gibi hemen her sektörde, yönetim, muhasebe, finans, ihracat-ithalat, insan kaynakları, üretim, pazarlama ve halkla ilişkiler departmanlarında çalışabilirler.