Odyoloji, genel ifadesiyle işitme bilimidir. Son dönemde yeni gelişim gösteren bir bilim dalı olan odyoloji; İşitme ve denge fonksiyonlarının fizyolojik işlevlerini, işitme ile ilgili yer alan dokularda oluşan patolojilere bağlı olarak gelişen değişiklikleri, oluşan bozuklukların önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik çeşitli test yöntemlerinin geliştirilmesini, işitme ve denge bozukluklarının düzeltilmesinde, şayet cihaz kullanımı gerekiyorsa en uygun cihaz seçimini (işitme cihazları, koklear implantlar vs.) ve bu cihazın kullanımına yönelik uygulamaları içermektedir. 


Odyoloji bölümünün hedefi, günümüz bilgi ve teknolojisinin gerektirdiği ölçütte, özellikle klinik hizmetlerde çocuk ve yetişkin hastalarda işitme ve denge ile ilgili bozuklukların önlenmesi, tespit edilmesi ve rehabilite edilmesi noktasında en doğru ve sağlıklı kararlar alabilecek, odyologlar yetiştirmektir.