Dünya ekonomisinin küreselleşmesi, milli ekonomilerin hızla birbirine uyum sağlaması ve ülkemizin Avrupa Birliği ile yakınlaşma çalışmaları sonucunda, Bu Programı,nın önemi ve gerekliliği giderek artmaktadır. Yeni uyum yasası ile birlikte gümrük ve dış ticarette alanlarında çalışan kesimin mevzuat bilgisine sahip olması gerekliliği ve üniversite mezunu olma zorunluluğu durumu, dış ekonomik ve siyasi ilişkilerin giderek daha da karmaşıklaşması, Dış Ticaret,Gümrük İşletme mesleğini daha cazip hale getirmektedir. 

Dış Ticaret ücretli bir önlisans programı olup, dersler gündüzleri Beylikdüzü Merkez Kampüs,te Türkçe olarak yapılmaktadır. Programın eğitim dili Türkçe olup, hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır. 

Programın Amacı: Dış Ticaret  programının amacı, dış ticaret,gümrük mevzuatı konularında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.  meslek elemanı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı’na bağlı gümrüklerde, özel sektöre ait ithalat ve ihracat bürolarında çalışabilirler veya serbest olarak gümrük komisyonculuğu yapabilirler.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: programımızda birinci yıl Ekonomi, İşletme, Hukuk, Genel Gümrük Bilgisi, Temel Matematik, Ticaret Hukuku, Bilgisayar, Türk Gümrük Teşkilatı, Genel Muhasebe, Türkiye Ekonomisi; ikinci yıl da Uluslararası Ekonomi, Konteyner Sistemleri ve İşletmeciliği, Türk Vergi Sistemi, İktisadi Suçlar ve Ceza Hukuku, İthalat İhracat İşlemleri, Gümrük Kanunu ve Yönetmelikleri, Küresel Lojistik, Depo Yönetim Sistemleri, Serbest Bölge ve Liman İşletmeciliği, Gümrük Tarife Cetvelleri, Kaçakçılığın Önlenmesi ve İzlenmesi, Toplam Kalite Yönetimi, Gümrük Bilgi Teknolojileri, Uluslararası Nakliye ve Sigorta gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır. 
 Zorunlu Staj: Öğrenciler mezun olmak için zorunlu olarak en az 30 işgünü staj yaparlar. Stajlarını gümrüklerde ve gümrük müşaviri bürolarında yapabilmektedirler. Gereken Nitelikler: Dış Ticaret programına girmek isteyen öğrencilerin temel matematik bilgisi, hukuk ve sosyal bilimler alanlarına ilgili ve bu konulara yetenekli olmaları beklenir. 

Mezunların Kazandıkları Ünvan: Bu programını bitirenlere "Dış Ticaret-Gümrük İşletme Meslek Elemanı" ünvanı verilir. Meslek elemanları meslek stajlarını tamamlayarak gümrük müşaviri, ithalat ve ihracat bürolarında uzman eleman, kamu kuruluşlarında ise memur olarak çalışabilirler.