FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ EVRAKLARI

Öğrenci Kabul Belgesi

Öğrenci Katılım Belgesi

Öğrenim Protokolü

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GİDEN ÖĞRENCİ EVRAKLARI

Farabi Programı Başvuru Formu 

GİTMEDEN ÖNCE DOLDURULMASI GEREKEN EVRAKLAR

Öğrenci Başvuru Formu (Üniversite eşleştirmesi açıklandıktan sonra doldurulacaktır)

Öğrenci Beyannamesi

Öğrenci Bilgi Formu (Karşı Üniversite kabul ettikten sonra doldurulacaktır)

Öğrenim Protokolü (Karşı Üniversite kabul ettikten sonra doldurulacaktır)

Akademik Tanınma Belgesi (Akademik Tanınma Belgesi öğrenci ile Bölüm Koordinatörü tarafından hazırlanıp Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu’ndan geçirilmesi gerekmektedir. Bu belge ile öğrencinin yurtdışında aldığı dersler ile üniversitemizde ki eşdeğer dersler onaylanmaktadır)

KURUMUMUZA DÖNERKEN DOLDURULAMASI GEREKEN EVRAK

Öğrenci Nihai Raporu