Yurt dışındaki üniversitelerde lisans eğitimi alan öğrenciler, başka bir üniversitede  bir dönem veya bir akademik yıl için dönem / yıllık ücreti ödeyerek (hem kendi üniversitelerine hem de misafir olacakları üniversiteye)  misafir öğrenci statüsünde öğrenim görebilirler. Misafir öğrenciler bütün Bölüm ve Fakültelerden ders seçebilirler.  

Öğrencilerin bir dönemde 30 ECTS almaları beklenmektedir.


Üniversitemize Ziyaretçi Öğrenci statüsünde kayıt olmak isteyen öğrenciler aşağıda ki formları doldurup ofisimize iletmek zorundadır;


Misafir öğrencilere diploma ya da derece verilmez, ancak eğitimleri sona erdiğinde üniversitelerine not dökümü ve devam sertifikası gönderilir. Misafir Öğrenciler Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye'de geçerli olan Genel Sağlık Sigortası yaptımak zorundadırlar.

Üniversitemizden Yurtdışında ki başka bir üniversiteye misafir öğrenci statüsünde gitmek isteyen öğrencilerin üniversitemizde 1 yılı tamamlaması ve  ağırlıklı not ortalamalarının en az 2,20 olması gerekmektedir.

Misafir öğrenci olmak istedikleri üniversiteler ile irtibata geçmek öğrencilerin sorumluluğundadır. Yurtdışına gidecek olan öğrencilerin gidecekleri ülkede geçerli olan bir Sağlık Sigortası yaptırmaları yaptırmaları gerekmektedir.

Üniversitemizden başka bir üniversiteye misafir öğrenci olarak gitmek isteyen öğrencilerimiz aşağıda ki evrakları tamamlamakla yükümlüdür.


Gitmeden Önce:

  • Başvuru Formu
  • Beykent üniversitesi’nde ki Fakültesinin / Bölümün yurt dışında geçireceği dönemi ve dersleri tanıyacağına dair Dekanlıktan ve Bölüm Başkanlığından alınacak bir onay mektubu
  • Transkript
  • Üniversiteden gelecek kabul mektubu
  • Öğrenim Protokolü
  • Akademik Tanınırlık Belgesi ( Akademik Tanınma Belgesi öğrenci ile Bölüm Koordinatörü tarafından hazırlanıp Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu’ndan geçirilmesi gerekmektedir. Bu belge ile öğrencinin yurtdışında aldığı dersler ile üniversitemizde ki eşdeğer dersler onaylanmaktadır) 
  • Pasaport Fotokopisi (Vize sayfası)
  • Sağlık Sigortası örneği


Eğitim Dönemi Bittiğinde : 

SIKÇA SORULAN SORULAR