BÖLÜM MESAJI

Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi Bölümü, Beykent Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde 2013 yılında kurulmuştur. 4 yıllık lisans eğitimi veren bölüm, işletme, ekonomi, hukuk, istatistik ve finans alanlarında disiplinlerarası öğretim ve yaşam boyu eğitim anlayışını gözeterek; mezunlarının ekonomi ve finans sektöründe, tercih edilen finans ve portföy yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür. Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi programında; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Temel Analiz, Sermaye Piyasası Araçları, Ekonometri, Finansal Piyasalar, Temel Borsa Bilgisi, Türkiye Ekonomisi, Fon Yönetimi, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Teknik Analiz, Bankacılık İşlemleri, Risk Yönetimi, Türev Araçlar, Para Teorisi ve Politikası, Finansal Yönetim, Hisse Senetleri Piyasası gibi ekonomi yönetimini ön plana çıkaran, öğrencilerde ekonomi yönetimine ilişkin sorumluluk duygusunu geliştiren ve yöneticilik vasıflarının oluşmasına katkıda bulunan dersler bulunmaktadır.

Bölümümüzdeki dersler ile Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahip; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine vakıf; mesleki raporlar ve yatırım analizleri hazırlayarak sunabilen; Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi ile ilgili istatistiki verileri toplayıp analiz edebilen ve bu analiz sonucunda piyasa bülteni hazırlayabilen; ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmelerin finansal etkilerini çözümleyebilen öğrencileri yetiştirmek hedeflenmektedir.

Programın amacı; Türk ve dünya sermaye piyasalarının yapısını ve işleyişini en iyi şekilde bilen, Sermaye Piyasası Kanunu ve Yönetmeliklerini, Sermaye Piyasası araçlarını, Portföy Yönetim Teorilerini bilmek suretiyle üst düzey yöneticilik vasıf ve bilgilerine sahip olan; Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi alanında sektörde tercih edilen portföy yöneticileri yetiştirmek, yaptığı çalışmalar ve araştırmalar ile en çok tercih edilen örnek bir bölüm olmaktır.

Öğrenciler akademik eğitimlerinin son döneminde banka, aracı kurum, risk yönetimi ve portföy yönetim şirketleri gibi önde gelen finansal kuruluşlarda zorunlu stajlarını yaparak kendilerini profesyonel iş hayatına hazırlarlar. Ayrıca öğrenciler 4 yıllık eğitim döneminde periyodik olarak düzenlenecek olan seminer, söyleşi, sektörel gezi ve ziyaretler ile bilgi ve deneyim sağlayacak ve böylelikle uzman akademisyenlerce kendilerine verilen bilgileri, iş hayatında edinilen tecrübelerle bir sentez halinde işleme imkanı bulacaklardır. Program dördüncü yılda yapılacak olan bir bitirme çalışması ile tamamlanmaktadır.

                Yrd.Doç.Dr. Hasan DİNÇER
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Bölüm Başkanı