Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 29.05.2015 tarih ve 1212 sayılı yazısı uyarınca 5-9 Haziran 2015 tarihlerinde ders ve sınav konulmaması gerektiğinden 5 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan sınavlar 17 Haziran 2015, 9 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan sınavlar ise 18 Haziran 2015 tarihlerinde aynı saat ve salonlarda (Hukuk Fakültesi hariç) yapılacaktır. 5-9 Haziran 2015 tarihlerinde yapılacak olan dersler iptal edilmiştir.

Hukuk Fakültesi’nde ise 5 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan sınavlar 15 Haziran 2015, 9 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan sınavlar ise 16 Haziran 2015 tarihlerinde aynı saat ve salonlarda yapılacaktır.

Tüm öğrencilerimize duyurulur.