Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 04.03.2014 tarih ve 28931 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik hükümleri uyarınca, 08.05.2015 tarih ve 30219 nolu ilan ile Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nda açılan 8 kişilik İngilizce Okutmanlık kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan ve değerlendirme sonucunda BAŞARILI bulunup Asil listede yer alarak tam zamanlı okutmanlık kadrosuna atanma işlemi başlatılan adayların gerekli evrakları 08.06.2015 Pazartesi 17:00’a kadar tamamlayarak Personel Daire Başkanlığına elden teslim etmeleri ve sözleşme imzalamaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar evrak teslim etmeyen adayların haklarından feragat etmiş oldukları kabul edilerek bu adaylar yerine sırayla yedek liste adayları davet edilecektir.

Sınav Sonucunu görüntülemek için tıklayınız.

Gerekli evrak listesi için tıklayınız.