2015-2016 akademik yılı yabancı öğrenci kayıtları için genel bilgiler aşağıdadır.


Aşağıda belirtilen vasıfları taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

Yabancı uyruklu olanların, Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin

Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyrukluların

T.C. uyruklu olup lise öğrenimini KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların

KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların

Kayıt İçin İstenen Belgeler (Ön Lisans ve Lisans)

Başvuru Formu

Lise diploması aslı

Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden alınacak “Denklik Belgesi” aslı.

Pasaportun fotokopisi (öğrenim vizesi işlenmiş olmalıdır) Pasaport fotokopilerinin yanı sıra; Türk Vatandaşlığı olan öğrencilerin Kimlik kartı, Mavi kartı olan öğrencilerin de Mavi Kartlarını getirmeleri gerekmektedir

6 adet renkli vesikalık fotoğraf

Kayıt için İstenen Belgeler ( Yüksek Lisans ve Doktora)

Başvuru Formu

Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuran adayların, ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Sınav sonuç Belgeleri. (En az 55 puan almış olmaları gerekir)

Lisans diplomasının ya da çıkış belgesinin aslı veya henüz mezun olmamış adayların mezuniyet aşamasında olduklarını gösteren üniversitelerinden alınmış resmi yazı 

Diplomalarının YÖK tarafından tanındığına dair denklik belgesi

Pasaport fotokopisi