2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Erasmus programı kapsamında yurtdışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde Personel Hareketliliği’ne katılmak isteyen akademik / idari personellerimiz için başvurularımız başlamıştır.

Genel Şartlar

1. Ders verme / Eğitim Alma hareketliliğinden faydalanmak üzere gidilecek olan yükseköğretim kurumu ile gönderen yükseköğretim kurumu arasında kurumlar arası anlaşma olması ve her iki tarafın da EÜB sahibi olması gerekir.  Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İkili anlaşma listesine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

http://www.beykent.edu.tr/WebProjects/dosyalar/erasmus/09_12_2014_erasmus-agreements.pdf

 

Personel ders verme / eğitim alma hareketliliğinin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi ve / veya idari personelin en az 8 saat faaliyette bulunması zorunludur. Personel ders verme / eğitim alma hareketliliğinde, öğretim programında ve/veya katılım sertifikasında yararlanıcının en az 8 saat ders verdiği / 8 saat faaliyette bulunduğu açıkça görünmediği durumlarda faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

 

Başvurular

Programdan faydalanmak isteyen akademik / idari personelimiz; Başvuru formu, misafir olunacak kurumdan alınacak davet mektubu, yabancı dil yeterliliğini gösteren belge ve ders verme hareketliliği için öğretim programı / eğitim alma faaliyeti için iş planı ile birlikte 05.01.2015-25.01.2015 tarihleri arasında Erasmus Ofisine başvuruda bulunabilirler.

Seçim

Müracaatlar, Beykent Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecek olup, değerlendirme sırasında Ulusal Ajans tarafından belirlenen öncelikler göz önünde bulundurulacaktır.