Adem ÇELİK 
Mütevelli Heyeti Başkanı
Prof. Dr. M. Emin KARAHAN
Rektör
Av.Enver ALCAN
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mete MUTLUOĞLU
Mütevelli Heyeti Üyesi
Fatma GÜNAL
Mütevelli Heyeti Üyesi
Ömer UZUN
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mustafa Taşer YİĞENOĞLU
Mütevelli Heyeti Üyesi
Saim Fahrettin GÖKŞİN
Mütevelli Heyeti Üyesi