Beykent Üniversitesi’nin çok değerli mensupları!

          Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi, o ülkedeki eğitilmiş insan gücüyle doğrudan ilişkilidir. Eğitilmiş insan gücü de ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimdeki okullaşma oranları ile ifade edilir. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Beykent Üniversitesi, Türkiye’deki  yükseköğretim sisteminde önemli bir görev üstlenmiştir ve bu görevini büyük bir başarı ile sürdürmektedir. Bundan sonra da yararlı bir rekabet ortamı içerisinde, bu görevini, kalitesini ve hizmet hacmini artırarak sürdürecektir.

          Üniversitelerin, birisi araştırma, diğeri de eğitim öğretim olmak üzere iki temel fonksiyonu vardır.Toplumun ve bilimin ihtiyaç duyduğu alanlarda, gerekli bilimsel ve teknolojik araştırmaları yapmak, topluma yararlı eğitilmiş insan gücünü yetiştirmek, bunları toplumun ve bilimin hizmetine sunmak temel görevimiz olmalıdır.

          Bugün Türkiye’mizde, yükseköğretim olarak topluma sunulan arz, toplumun duyduğu talep karşısında yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle hem mevcut yükseköğretim kurumlarına daha fazla görev düşmekte hem de yeni yükseköğretim kurumlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, yükseköğretim kurumlarımızın azlığı ve ülkemizde yükseköğretimdeki okullaşma oranının düşüklüğü ortaya çıkmaktadır.

          Diğer devlet ve vakıf üniversitelerinde olduğu gibi, Beykent Üniversitesi'de Türkiye’deki yükseköğretim hizmetine çok büyük ve önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu bakımdan, Beykent Üniversitesi’nin bütün imkânlarını hazırlayan ve Türk toplumunun hizmetine sunan ADEM ÇELİK - BEYKENT VAKFI’na ve vakfın kurucusu ,  Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Adem ÇELİK nezdinde bütün Mütevelli Heyeti Üyelerine; şahsım, öğretim üyelerimiz, çalışanlarımız ve öğrencilerimiz adına şükranlarımı arz ediyorum.

          Üniversitemiz; Mütevelli Heyet, Rektörlük, Dekanlıklar, Müdürlükler, Genel Sekreterlik, İdari Personel ve Öğrenciler olarak bir bütündür. Bu bütünün parçaları olarak görevlerimizi en etkin biçimde, karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörü ortamında, severek, özümseyerek ve benimseyerek yapmak, kalitemizi devamlı artırmak yegane düşüncemiz ve hedefimiz olmalıdır. 

          Çok değerli öğretim elemanlarımız!

Sizlerin varlığı, akademik kapasitemizin temel dayanağıdır. Sürekli olarak kendimizi geliştirmek, bir taraftan eğitimde verdiğimiz hizmetin kalitesini devamlı artırırken, diğer taraftan  araştırmaya da zaman ayırmak, Cumhuriyet’in kazanımlarına bağlı ve Ulu Önder ATATÜRK’ün ifadesiyle “fikri hür,  vicdanı hür , irfanı hür ” öğrenciler yetiştirmek  ülkümüz olmalıdır.

          Sevgili öğrenciler!

          Sizler bizim varlık sebebimizsiniz. Üniversite öğrencilik yıllarının bir hasat mevsimi olduğunu, bu süreçte kendinizi hem bilimsel ve mesleki yönden, hem sosyal açıdan yetiştirmeniz gerektiğini, sizin için çok büyük fedakarlıklara katlanan ailenize karşı da büyük bir sorumluluğunuz bulunduğunu hiçbir zaman unutmamalısınız. Sadece başarılı olmak için değil, topluma yararlı ve değerli bir fert olmak için gayret etmelisiz. Ulu Önder Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni sizlere emanet etmiştir. Bu emanete sahip çıkmalısınız. Sizler bu ülkenin aydınlık geleceğisiniz. Daima bunun bilincinde olmalısınız. 

          Beykent Üniversitesi’nin çok değerli çalışanları!

          Üniversitemizde verilecek hizmetin kalitesi, sizlerin katkısı ile yükselecektir.Tatlı dille, güler yüzle ve göstereceğiniz büyük gayretle destek hizmetinizi en iyi şekilde vereceğinizden kuşkum yoktur.

          Hepimizin,  görevlerimizi karşılıklı saygı , sevgi ve hoşgörü çerçevesinde, huzurlu bir ortamda, tenkit değil tesbit yaparak ve çözüm üreterek yapacağımıza, bu bayrak yarışında üniversitemizi daha iyi noktalara taşıyacağımıza inancım tamdır.

          Çalışmalarımızın, sağlıklı, huzurlu ve verimli geçmesini diliyorum.

          Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.

                                                                                                              Prof. Dr. M. Emin KARAHAN
                                                                                                                               Rektör