Beykent Üniversitesi 
Senato Üyeleri

 

                                                         Prof. Dr. Mehmet Emin KARAHAN
                                                                             Rektör

Prof. Dr. Nihat KÜÇÜKSAVAŞ
Rektör Yardımcısı  

 

Prof. Dr. Ebru URAL
Rektör Yardımcısı


Rektör Yardımcısı

 

Murat SÜSLÜ
Genel Sekreter

Prof. Dr. Fethi ÇALLIALP
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. İdris Güven KAYA
Fen-Edebiyat Fakültesi Senato Üyes

Prof. Dr. Selahattin SARI
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Yıldız YILMAZ GÜZEY
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Senato Üyesi

Prof. Dr. Nevin ÇEKİRGE
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Hüseyin CÖMERT
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Senato Üyesi

Prof. Dr. Ebru URAL
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Hamdi ÜNAL
Güzel Sanatlar Fakültesi Senato Üyesi

Prof. Dr. Sebahat Binnur ÇELİK
Hukuk Fakültesi Dekanı

 

Yrd. Doç. Dr. Bünyamin GÜRPINAR
Hukuk Fakültesi Senato Üyesi

Prof. Dr. Nihat KÜÇüKSAVAŞ
İletişim Fakültesi Dekanı

 

Doç. Dr. Selma KÖKSAL ÇEKİÇ
İletişim Fakültesi Senato Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Volkan ÖNGEL
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

 

Prof. Dr. Sercan ÖZGENCİL YILDIRIM 
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Yrd. Doç. Dr. İsmail Erkan ÇELİK
Meslek Yüksekokulu Müdürü

 

Yrd. Doç. Dr. Hasan AKBAYRAK
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. Hamparsun HAMPİKYAN
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü

 

Abdurrahman Mahmut ÇELEBİESER
Öğrenci Konseyi Başkanı