İtalyanca I

Öğretim Elemanı: Barbara Dell’Abate Çelebi

Ön koşul: Yok

Ders Tanımı: Yeni başlayanlar için haftalık 3 saat genel İtalyanca.

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırması: A1

Dersin Amaçları: Bu ders hiç İtalyanca bilgisi olmayan başlangıç düzeyindeki öğrencilere yöneliktir. Dönem sonunda, öğrenciler temel kelimeleri ve dilbilgisini kullanarak gündelik hayatta iletişim kurabileceklerdir.
Ders, dilbilgisi, okuma, dinleme, konuşma ve yazma yetilerinin birbirinden farklı pekçok öğretim yöntemi kullanılması suretiyle öğrencilerin İtalyanca dilinde dört yetilerini de geliştirmelerini içerir. Hedeflerden bir diğeri ise öğrencilerin potansiyellerine uygun şekilde geleceğe yönelik eğitim planlarında onlara rehberlik etmektir.
Bu seviyenin öğrencileri selamlamayı, kendilerini tanıtmayı, aileleri ve hobilerinden bahsetmeyi, saymayı, saati söylemeyi, olumsuz cümle yapılarını ve bunun yanında hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları şeyler ile boş zamanları hakkında konuşmayı öğrenirler. Öğrenciler tüm bunların yanında gündelik hayatlarından bahsetmeyi, iyelik sıfatlarını kullanmayı, binaları, caddeleri ve mekanları tanımlamayı ve otellerde ve seyahat acentelerinde rezervasyon yaptırmayı da öğrenirler. Ayrıca İtalyan kültürünün unsurları da (coğrafya, İtalyan mutfağı, edebiyat, tarih vb.) dersin bir parçası olacaklardır. 

Öğretim Yöntemi: Dersin iletişsel ve işlevsel bir yaklaşımı olacaktır. Dersin odağı ise işitsel-sözel, yazılı, sözcüklere dayalı, dilbilimsel ve kültürel yetilerin Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Program çıktıları dahilinde bir dengede tutulmasıdır. Dilbilgisi öğrenciyi merkezde tutup kuralları eğitmenin yardımıyla kendisinin keşfettiği tümevarım yaklaşımı doğrultusunda öğretilir. Ders esnasındaki etkin katılım da gayet önemlidir. Kişisel değerlendirme, kişisel/karşılıklı düzeltme ve yönlendirilmiş çıkarımlar teşvik edilecektir.

Öğretim Teknikleri: Canlandırmalar, çift/grup tartışmalar, hızlı okuma ve boşluk doldurma yaygın olarak kullanılacaktır.

Ders Kitapları:

  • Rete 1, libro di classe, Marco Mezzadri e Paolo Balboni, Ed. Guerra (Unit 1-7)
  • Rete 1, libro di casa, Marco Mezzadri e Paolo Balboni Ed. Guerra (Unit 1-7)
  • Grammatica pratica della lingua italiana, Susanna Nocchi, Alma Ed.
  • Radio Lina, Italiano facile, 1° livello, A. De Giuli e C. M. Naddeo, Alma Ed.

Değerlendirme: Genel değerlendirme çıktıları aşağıdaki gibi olacaktır:

30% -  Arasınav
50%  -  Dönemsonu sınavı
20% -  Okuma Sınavı

Katılım: Öğrencilerin derslere katılmaları zorunludur ve derslerde devam kaydı  alınacaktır.