İngilizce Dışında Sunulan Yabancı Diller

 
Bugün İngilizce'nin yanında başka yabancı dilleri de kullanabilmek, kişilere akademik ve iş yaşamlarında önemli avantajlar sağlamaktadır. Yabancı Dilller Yüksekokulu bu anlamda  tüm öğrencilerin yararlanabilecekleri çeşitli yabancı dil programları sunmaktadır. Dört yarıyıl boyunca izlenebilecek yabancı dil programları öğrencilerin o dilde temel iletişimi başarabilecek düzeye gelmelerini amaçlamaktadır. Yabancı Diller Yüksekokulu'nda  Almanca,  İtalyanca ve Rusça  seçmeli ders olarak okutulmaktadır.