Beykent Üniversitesi’nin, eğitim-öğretimi tamamen ve/veya kısmen Türkçe dışında bir yabancı dilde yapılan bölümlerine ilk defa kayıt olan öğrenciler, lisans eğitimlerine başlamadan önce, öğrenim görecekleri yabancı dilde yeterliliklerini belgelemekle yükümlülerdir. Bu bağlamda öğrenciler ilk kayıt olduklarında seviye belirleme sınavına tabi tutulurlar. Seviye Belirleme Sınavından da yeterli notu alan öğrenciler Akademik Yeterlilik Sınavına tabi tutulup, bu sınavdan başarılı olanlar bölümlerine kayıt olurlar. Yabancı dil seviyeleri tespit edilen ve geçme barajının altında kalan öğrenciler bir akademik yıl süresince İngilizce Hazırlık Programında öğrenim görmek suretiyle dil yeterliliğine hazırlanırlar.

Beykent Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları yabancı bir dilde öğretim gören öğrencilere, yabancı dilde akademik faaliyet yürütecek düzeyde yazma, okuma, dinleme, anlama, konuşma ve dilbilgisi becerileri kazandırmak, ulusal ve uluslararası yeterlilikleri karşılayan eğitim kalitesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Hazırlık Birimi, yabancı dil eğitiminde Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programı’na - Common European Framework (CEF) uyumlu A1-Breakthrough, A2-Waystage, B1-Threshold, B2-Vantage, ve EAP(English for Academic Purposes) olmak üzere beş farklı içerikten oluşan modüler sistem uygulamaktadır.

İngilizce Hazırlık Programı

Beykent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı temel düzeyden ileri düzeye kadar beş modülden oluşmaktadır. Öğrenciler her modülde 7 haftalık bir öğrenim ve değerlendirme sürecine tabi tutulurlar. Yedi haftalık süre zarfında başarılı olan öğrenciler öğrenimlerine bir üst modülden devam ederler. Program, modüler eğitimlerini başarı ile bitirmeleri halinde her seviyeye yerleşmiş olan öğrencilerin akademik yıl sonunda programı tamamlayabilecekleri şekilde düzenlenmiştir. Bu başarının sağlanmasında ders devamlılığı ve öğrenciden istenilen tüm akademik çalışmaların yıl boyunca eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin önemi büyüktür.

İngilizce Hazırlık programında derslere devam zorunluluğu vardır. Her bir modül için 24 ders saatinin üzerinde devamsızlık yapan öğrenciler aynı modülü tekrar etmekle yükümlüdürler. Bir üst modüle geçebilmek için, öğrencilerin devam ettikleri modül boyunca alacakları kısa sınavlar, modül sonu final sınavı ve portfolyo dosyalarından elde ettikleri notların ağırlıklı ortalamasının toplam 100 puan üzerinden 60 ve üstü olması gerekmektedir. Ağırlıklı notu 60’ın altında olan öğrenciler bir sonraki modülde de aynı seviyeyi tekrar ederler.

Dil Yeterlilik Sınavının yanı sıra uluslararası sınav belgeleri ile başvuru yapılarak da İngilizce Hazırlık Sınıfında muafiyet şartı sağlanabilmektedir. İlgili yönerge gereği, İngilizce dilinde ÖSYM dönüşüm tablosunda yer alan ulusal ve/veya uluslararası dil sınavlarından, üniversitenin, eğitim-öğretimi tamamen yabancı dilde yapılan bölümüne devam edecek öğrencinin B2 seviyesi karşılığı alınmış puan ile; eğitim-öğretimi en az yüzde 30 yabancı dilde yapılacak bölümde devam edecek öğrencinin ise B1 seviyesi karşılığı alınmış puan ile başvurması ve/veya en az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlayanlar bu durumlarını gösterir belgelerin orijinallerini kayıt süresi içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim ettikleri takdirde, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nün oluşturduğu komisyon tarafından yapılan AYS sonucuna göre Yönetim Kurulu kararı ile zorunlu İngilizce hazırlık sınıfından muaf sayılırlar ve doğrudan kayıt oldukları bölüme devam ederler.

Öğr.Gör. Fatih YÜCEL (MA)
Müdür Yardımcısı