Beykent Üniversitesi’nin, eğitim-öğretimi tamamen Rusça yapılan bölümüne ilk defa kayıt olan öğrenciler, lisans eğitimlerine başlamadan önce, öğrenim görecekleri dilde yeterliliklerini belgelemekle yükümlülerdir. Bu bağlamda öğrenciler ilk kayıt olduklarında seviye belirleme sınavına tabi tutulurlar ve bu sınavdan barajı aşan öğrenciler Dil Yeterlilik Sınavına (BULET) girmeye hak kazanırlar. BULET sınavından da yeterli notu (60 ve üstü) alan öğrenciler bölümlerine kayıt olurlar. Yabancı dil seviyeleri tespit edilen ve  BULET geçme barajının altında kalan öğrenciler bir akademik yıl süresince Rusça Hazırlık Programında öğrenim görmek suretiyle dil yeterliliğine hazırlanırlar.

Beykent Üniversitesi Hazırlık programında Rusya Federasyonu üniversitelerinde yabancı öğrenciler için hazırlanan ve okutulan öğretim planı uygulanmaktadır. Rusçayı başlangıç düzeyinde öğrenmeye başlayan öğrencilere Rusça öğretimi, genel olarak, ana dili Rusça olan ve Rusçayı yabancı dil olarak öğretme konusunda uzman olan öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir.

Beykent Üniversitesi Rusça Hazırlık Sınıflarında  öğretim gören öğrencilerin, bu dilde yazma, okuma, dinleme, anlama, konuşma ve dilbilgisi becerileri kazanarak temel düzeye ulaşmaları sağlanır.

                                                                                    

                                                                                                                  Prof.Dr.Altan AYKUT
Rusça Hazırlık Program Başkanı