T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ
 

 

 

BURSLAR ve İNDİRİMLER

ÖSYM Burslarının Devamı

Beykent Üniversitesinin %25, %50 ve Tam burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burslar karşılıksız olup, başarı durumuna bakılmaksızın öğrenim hayatı boyunca devam eder ve varsa zorunlu yabancı dil hazırlık programında geçirilecek 1 yıl süreyi de kapsar.

Burslu öğrenciler bir başka bölüme yatay geçiş koşullarını taşıdıkları takdirde burslu olarak geçebilirler.

LYS’de Alanında Başarılı Olan, Sıralamaya Giren Öğrencilere Yönelik Burslar

LYS puan sıralamasında Türkiye genelinde [Mütercim – Tercümanlık (İngilizce) ve Mütercim – Tercümanlık (Rusça) ile İngiliz Dili ve Edebiyatı dışında] ilk 1000’e giren ve üniversitemizin burslu ya da ücretli programlarını tercih ederek kesin kayıt yaptıran öğrencilere, her yıl 9 ay süreyle 800 TL burs verilir; ayrıca ilk 1000’e girip ücretli programlarımızı tercih edenlere % 100 indirim uygulanır.

 Karşılıksız olan öğretim bursları yanında nakit olarak ödenen aylık başarı bursları da karşılıksızdır.

Akademik Başarı Bursları

Akademik Başarı Bursu, hazırlık sınıfı ile tam burslu eğitim alan öğrenciler dışında, lisans bölümlerinde 1, 2 ve 3. sınıfların sınıf birincilerine; ön lisans programlarında ise 1. sınıfların program birincilerine verilir. %50 oranında eğitim-öğretim ücretinden indirilmek üzere burs verilir. 

Spor ve Sanat Bursu

Spor Bursu, Üniversitemiz bünyesinde yürütülen branşlar dahilinde aşağıdaki koşulları taşıyan öğrencilere verilir:

a.  Bursa müracaat ettiği tarih itibariyle son 3 yıl içerisinde milli sporcu olmak,

b. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden aldığı milli sporcu belgesini ibraz eden faal sporcu olmak,

c.  Takım sporlarında bursa müracaat ettiği yıl en üst ligde faal olarak oynamak,

d.  Ülkemizi uluslararası alanda temsil ederek madalya almış olmak.

Sanat Bursu; Üniversitemiz bünyesindeki tüm sanat dallarından birinde uluslararası düzeyde ilk üç dereceye girerek başarı sağlayan öğrencilere verilir.

Her yıl spor ve sanat dallarında bursa başvuran öğrencilerin durumu, Burs Komisyonu tarafından değerlendirilerek Rektörlüğe sunulur.  Spor ve Sanat Bursları yabancı dil hazırlık öğrencilerini de kapsar.

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar  

Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip olup üniversitemizi tercih eden ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere, Bakalorya derecesine göre;

40 ve üstü olanlara %100,

35 – 40 arası olanlara %75,

30 – 35 arası olanlara %60,

24 – 30 arası olanlara %25,

23 ve altında olanlara %10 oranında eğitim – öğretim ücretinden indirilmek üzere burs verilir.

Yüksek Lisans Öğrencilerine Yönelik Burslar

Üniversitemiz lisans programlarından mezun olan ve Üniversitemiz lisansüstü programlarında eğitim-öğretime devam eden öğrencilere eğitim-öğretim ücretinin %50'si burs olarak verilir.

Beykent Eğitim Kurumları Mezunlarına Yönelik Burslar

Beykent Eğitim Kurumlarından mezun olarak üniversitemizde eğitim – öğretim gören öğrencilerden üniversite öncesi Beykent Eğitim Kurumlarında 3 tam yıl okuyanlara %10; 6 tam yıl okuyanlara %20 ve 8 tam yıl okuyanlara %25 oranında eğitim – öğretim ücretlerinden indirilmek üzere burs verilir. (Bu burstan lisans öğrencileri faydalanabilir.)

 Beykent Eğitim Kurumları’nda tam burslu olarak okumuş olanlar bu burslardan yararlanamaz.

 Kardeş Bursu

 Kardeş olan öğrencilerin her birine eğitim – öğretim ücretinin %10’u burs olarak verilir.