Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği, çağdaş yaşam için gerekli ürün ve hizmetlerin, üretim, yönetim ve dağıtımının optimum olarak sağlanması için, gerekli insan, teknoloji, para, enerji, yer ve diğer kaynakların belirlenmesi, planlanması, tasarımı, tedariği için gerekli çağdaş bilgi, beceri ve sosyal değerleri içerir.

Endüstri Mühendisliği, matematik, fizik, kimya gibi teknik ve sosyal bilgileri temel alarak, bunları fonksiyonel, teknolojik, ekonomik, yönetim ve ilgili genel bilgilerle entegre ederek, bir sistem içinde bütünleştirir, analiz eder ve uygular. Dolayısıyla, Endüstri Mühendisliği, ürün ve hizmetlerin sadece “nasıl” yönleriyle ilgili bilgileri değil, “ne” ve “niçin” yönlerini içeren bilgileri de bir sistem olarak kapsar.

Endüstri Mühendisliği, akademik programlarının benzerliği dolayısıyla, Operasyon Yönetimi (Operations Management), Yönetim Bilimi (Management Science), Sistem Mühendisliği (Systems Engineering) veya İmalat Mühendisliği (Manufacturing Engineering) olarak da bilinir. Bu programlar, genel olarak, akademik birimlerin vizyon, misyon ve amaçlarına göre oluşturulur.

Endüstri Mühendisliği Bölüm programı, endüstri ve hizmet organizasyonlarının mühendis yönetici ve lider gereksinimlerini karşılamak için bilgi yetenekli ve istekli öğrencilerine, analitik ve kritik olarak düşünmeyi, gerçekçi ve sosyal sorumlulukla karar vermeyi, etkin ve  etken olarak analiz etmeyi, verimli uygulamayı ve etik şekilde kontrol etmeyi sağlayan çağdaş bilgi, beceri ve değerleri araştırarak, geliştirerek öğretmeyi amaçlar. 

Bölüm programı, çok yönlü bilgi, beceri, lisan ve evrensel değerleri içerir. Program, ilk iki yılda matematik, fizik, kimya, istatistik, ekonomi, hukuk, etik ve ilgili diğer sosyal bilgileri temel alarak, ve bunları üçüncü ve dördüncü sınıflarda tasarım, üretim, yönetim, muhasebe, finans, kalite kontrolü, iletişim, malzeme ve kaynak tedariği ve dağıtımı gibi fonksiyonel bilgilerle entegre ederek, teorik ve uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlar.

Program, ayıca öğrencilere Endüstri Mühendisliği ile ilgili teknik ve sosyal seçmeli dersler sunarak öğrencilerin kendi öğrenimlerini kendilerinin oluşturmalarını sağlar.

Endüstri Mühendisliği Bölümü, öğrencilerine, dördüncü sınıfta bilgilerini, ürün ve hizmet veren ulusal ve uluslararası işletmelerde mezuniyet projesiyle uygulayarak, pratik beceri ve deneyim sağlar.

- Endüstri Mühendisliği Bölümü, eğitim dili Türkçe'dir. Hazırlık eğtim isteğe bağlıdır.

Doç.Dr.Kazım SARI

Endüstri Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı