Mimarlık Mühendislik Fakültesi

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'nin temel felsefesi, kültürel değerleri özümsemiş, çevre ve evrensel insanlık değerlerine saygılı, toplumun sorunlarına yaratıcı çözümler üreten genç mühendis, mimar ve iç mimarların yetiştirilmesidir.

Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri programları, tasarım çalışmaları ile çeşitli kuramsal ve uygulamaya yönelik derslerde, öğrencilerin kazandığı bilgi ve beceriler, proje stüdyolarında bütünleştirilmekte, yazılı anlatım, teknik ve sanatsal el becerisi ve yoğun bilgisayar kullanımı ile desteklenmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, teknolojik ve bilimsel gelişmeler ışığında evrensel düzeyde eğitim-öğretim ile araştırma ve proje uygulamalarına odaklanmıştır. Eğitim programı, bilgisayar sektörünü yakından tanıyan, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve bu ortamda "yazılım ve donanım" alanları için gerekli teorik/pratik bilgiye sahip bilgisayar mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Programı, dünyada bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, bu alanlarda evrensel ve ulusal düzeyde katkı sağlayacak araştırma ve projelere odaklanmıştır. Eğitim programında, Elektronik ve Haberleşme sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek, sektör için gerekli donanım ve yazılım alanlarında gerekli kurumsal/pratik bilgilerle donatılmış Elektronik ve Haberleşme mühendislerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kimya Mühendisliği, etrafımızda gördüğümüz birçok malzemenin (plastikten-ilaca, çimentodan boyaya kadar) iç yapısıyla ve aynı zamanda da fiziksel değişimleriyle ilgilenir; doğada bulunan ya da bulunmayan maddelerin üretim ve saflaştırılmasıyla ve enerji içerikleriyle ilgili proseslerin geliştirilip uygulanmasıyla çok yönlü bir şekilde uğraşır. Bölümümüz Türk kimya sanayinin ihtiyacı olan, üretim, tasarım ve optimizasyona, kalite-kontrole, araştırma-geliştirmeye yönelik, iyi düzeyde bilgi ve beceri sahibi, modern teknolojileri kullanıp uygulayan, çevreye önem veren kimya mühendisleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü, mühendislik ve işletme alanları ile ilgili bilgi, görgü ve becerileri bütünleyen uygulamalı bir alandır. Öğrenciler uluslararası deneyimli öğretim üyeleri ile birlikte bütün üretim alanlarında çalışmaya olanak sağlayarak bilgi ve görgü ile donatılmaktadır.

İnşaat Mühendisliği, malzeme ile tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, bina, yol, köprü,  baraj vb yapıların, plan proje, yapım ve denetimi ile uğraşan temel mühendislik dallarından birisidir ve tarihin her devrinde olduğu gibi, bugün de çok geniş bir çalışma, araştırma ve uygulama alanına sahiptir.

Yazılım Mühendisliği Bölümü bir mühendislik dalı olarak yazılımın tasarımı, projelendirilmesi, geliştirilmesi, üretilmesi, işletilmesi ve bakımıyla ilgili tüm çalışmaları kapsayan bir disiplindir. Yazılım Mühendisliği endüstri, bilgisayar bilimleri ve matematik gibi disiplinlerce içiçe geçmiş olup kendisine has özel konularıyla birlikte yepyeni bir mühendislik dalıdır; amaç, sürekli gelişen ve büyüyen bilişim sektörüne mühendislik disiplinleri uyarınca tasarlanıp geliştirilmiş yazılım sistemleri üretmek, rest etmek, kurmak ve yönetmektir.

Prof. Dr. Nevin ÇEKİRGE

Mühendislik Mimarlik Fakültesi V.Dekanı