Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektronik  ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünün ana amacı, öğrencilerimize bilim ve mühendislikte kuvvetli bir altyapı kazandırmaktır. Bu altyapı, hızla değişen dünya teknolojisine öğrencilerin kolayca uyum sağlamalarını mümkün kılacak bilgi ve becerileri vermektedir. En son teknolojiyle donatılmış laboratuarlarımız, öğrencileri gerçek dünya ile tanıştırmakta, teorik olarak öğrendikleri bilgileri sınama olanağı sağlamaktadır.
Beykent Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 2006 yılında öğrenci almaya başlamış olup 2009-20010 eğitim yılında 1. 2. ve 3. sınıfta toplam yaklaşık yüz öğrenci ile eğitimine devam edecektir. İlk mezunlarını 2010-2011 yılında verecektir. 
2009-20010 eğitim yılında dört tam zamanlı iki kısmi zamanlı öğretim üyesi ile eğitim verecektir. Önümüzdeki yıl yeni tam zamanlı ve kısmi zamanlı öğretim üyelerimiz bölüm kadrosuna katılacaktır.
Beykent Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü ders programı 2009-20010 eğitim yılında güncellenmiş ve Türkiye ve dünyanın seçkin üniversiteleri ile paralel hale getirilmiştir. Bunun yanında Elektronik mühendisliği için gerekli olduğu düşünülen klasik fizik derlerinden farklı olarak “Modern Fizik” ve bitirme projesinden önce “Mühendislik Projesi” gibi ek dersler konmuştur. 3. sınıfa kadar bütün dersler zorunlu ders statüsündedir. 3. sınıfta iki tane sosyal iki tane de teknik seçmeli ders vardır. 4. sınıfta her yarıyıl sadece iki zorunlu ders vardır. Geri kalan bütün dersler seçmelidir. Böylece öğrenciler istedikleri bir alanda derinlemesine bilgi sahibi olabilmektedirler.
Bölümümüzün başarılı öğrencileri diğer bölümlerle yandal veya çift anadal programlarına girebilmektedirler.
Bölümümüzde en yeni sayısal ölçme aletleri ve bilgisayarlarla donatılmış standart eğitim amaçlı  “Elektrik Devreleri”, “Lojik Devreler”, “Elektronik Devreleri”, “Haberleşme” ve “Mikrodalga” Laboratuarları yanında öğrencilerin özel projelerini ve bitirme projelerini yapabilecekleri “Proje Laboratuarı” vardır. Burada baskı devre imalatı, her türlü lehimleme, montaj ve mekanik işler yapılabilmektedir.
Bölümde eğitim laboratuarlarındaki standart aletlerden başka daha ileri seviyede araştırma ve deneyler için “Elektromanyetik Alanlar”, “Radar” ve “GSM-GPS” ölçüm cihazları ve sistemleri vardır.
Beykent Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü henüz mezun vermeye başlamamış yeni bir bölümdür. 2010-2011 eğitim yılında ilk mezunların verilmesi ile lisans programı yerine oturacak ve Yüksek Lisans eğitimi için girişimlerde bulunulacaktır. Bu arada öğretim üye ve yardımcıları sayısı, laboratuvar ve derslik olanakları sürekli arttırılarak yeterli düzeye getirilecektir.
- Bölümün eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.
Prof.Dr.A.Burak POLAT
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı
 
EKLİ DOSYALAR
2- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Staj Defter Kapağı için tıklayınız.
3- Elektronikve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğrenci Değerlendirme Formu için tıklayınız.