BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bilgisayar Mühendisliği bölümünün temel amacı, ülkemizdeki araştırma kurumları ve sektör şirketleri arasında kabul görmüş genç bilgisayar mühendisleri yetiştirmektir. Hedeflediğimiz bilgisayar mühendisi anlayışının temelinde, almış olduğu teorik bilgileri özümsemiş, uygulamalı pratik bilgiler ve projeler ile bilişim sektörünün temel gereksinimlerine çözüm üretebilecek bireyler yetiştirmek yer almaktadır. Bu bağlamda bilgi ve becerilerin kullanımında gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek için araştırma yapmak kaçınılmaz olduğundan bölümümüz eğitim-öğretim faaliyetlerine paralel olarak araştırma ve proje çalışmalarına katılma faaliyetlerine de önem vermektedir.

Bölümümüz öğrencileri, eğitim süreleri boyunca mesleki zorunlu dersler ve teknik seçmeli dersler ile farklı disiplinlerden seçmeli dersler alabilmektedirler. Mesleki zorunlu dersler ile temel düzey eğitim hedeflenirken, mesleki seçmeli dersler ile mesleki ilgi alanları üzerine odaklanarak öğrencilerimizin derinlemesine bilgi edinmesi ve uygulama tecrübesi kazanması hedeflenmektedir. İşletme, iktisat, güzel sanatlar gibi farklı disiplinlerden tercihlenebilen seçmeli dersler ile de hem öğrencilerimizin sosyal anlamda gelişimlerine katkıda bulunulması hem de problemler bakış açılarının genişletilmesi hedeflenmektedir.

Bölüm öğrencilerimizin sektöre daha yakın olmaları, onların fırsat ve riskleri daha önceden görmelerinin sağlanması adına 60 iş günü staj yapmaları uygun görülmüştür. Bu staj çalışmalarının kazanımlarının derslere yansımaları da ayrıca değerlendirilmektedir.

Bölüm öğrencilerimiz tüm bu çalışmalarının yanında bölümüzden ayrılmadan önce tüm bilgi ve kazanımlarını uygulamalı bir bitirme projesi geliştirerek sunmak durumundadır. Bu bitirme projesi çalışması bölümüz öğretim üyelerinin danışmanlığı altında gerçekleştirilerek öğrencilerimizin doğru çözümlere ulaşmalarında onlara destek verilmektedir.

Özetle; Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunumuzun, bir genç mühendis olarak, ülkemiz bilişim sektöründe kabul görecek bir birey olarak teorik bilgilerle ve uygulamalı projeler ile hazırlanması temel hedefimizdir.

 

Yrd. Doç. Dr. Ediz ŞAYKOL

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı.