Misyon


Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümünün misyonu, üniversite ve master eğitimi, araştırmalar, v.s. gibi yollarla, sektörün ileri gelen örgütleri ve topluluklarıyla işbirliği içerisinde bu alanda bilgi birikimi yaratmak, geliştirmek, yaratıcı düşünebilen bireyler yetiştirmek ve topluma aktarmaktır.

Vizyon

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümünün vizyonu, Lojistik alanında verdiği çok yönlü üniversite eğitimi ile, Türkiye’nin bu alanda öncülük eden ve uluslararası üne sahip okulu olmaktır. Yetenekleri ve bilgisi olan, günümüzün teknolojik ve küresel iş ortamında seçmiş ve seçilmiş oldukları alanlarda başarılı olabilecek karakter sahibi mezunlar yetiştirmek. Öğrencilerimize eğitim ve tecrübeyi beraberce vermektir.

Hedefler

1-Öğrencilerimizin seçtikleri alanda başarıya ulaşmalarını sağlayacak bilgi sunmak ve problem çözme, etik karar verme, iletişim, ekip çalışması ve liderlik yeteneklerinin geliştirilmesinin temin etmek,

2-Uygulamalı ve eğitimsel araştırma çabalarını destekleyerek, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümünün misyonuna katkıda bulunacak ve tamamlayacak nitelikte temel araştırmalar üretmek,

3-Devlet destek ve yardım fonlarına ek olarak harici fon imkanlarını aktif olarak takip etmek,

4-Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü eğitiminin başından sonuna kadar üniversite öğrencilerine ve mezunlara yönelik programlara, araştırmalara ve hizmetlere teknolojiyi etkin bir şekilde entegre etmek,

5-Öğrencilerimizi diğerlerinden daha iyi, göze çarpan entellektüel üstünlük ve mükemmelliğe doğru yönlendirecek ve onların bu yetilerini geliştirecek çabalar vermek,

6-Eğitim, derin bilgilere ve Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü misyonuna adanmış bölümümüze sahip çıkarak onu cazip kılmak ve büyütmek.

7-Okullara, Üniversitelere, sektöre, Devlete, yerel sektörel örgüt ve topluluklara hizmet tanıtımı ve sunumu yapmak.

Eğitim ve mezunlarımızın profosyonel gelişimlerine sürekli katılım sağlayabilmek üzere fırsatlar yaratmak.

Bu bölümün eğitim dili karma olup, derslerin en az %30’u İngilizce %70’i Türkçe’dir.

İngilizce Hazırlık Eğitimi Zorunludur.

 
Yrd.Doç.Dr.Hakan EMANET
Bölüm Başkanı