Günlük hayatta üretim ve tüketimin önemi’ piyasada gerçekleşen alım-satım işlemleri insan yaşamında İktisat biliminin ne kadar gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. İktisat Eğitim ve Öğretimi herşeyden önce öğrencileri yaşanılan hayat karşısında bilimsel ve güncel bilgilerle donanımlı kılacağı için onlara içörgüsü karmaşık olayların analizinde ve ileriye dönük tahminlerin yapılmasında sağlıklı bir çözüme kavuşturulmasını mümkün kılacak bir bakışaçısı kazandıracaktır. Ayrıca bu eğitimi başarıyla tamamlamış bir öğrenciye iş imkanı sağlayacaktır.

Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde iktisat dersleri İngilizce ve Türkçe olarak iki ayrı programda verilmektedir. İlk yıl okutulan "İktisat I ve İktisat II derslerini daha sonraki yıllarda mikro ve makro iktisat’ para-banka’ istatistik-ekonometri’ iktisadi düşünce tarihi’ dış ticaret ve uluslararası ekonomik ilişkiler genel iktisat tarihi’ Türkiye ekonomisi ile çağdaş iktisadi sorunlar başlıklı dersler izlemektedir. Ayrıca kamu maliyesi’ sanayi iktisadı’ Avrupa Birliği ve Türkiye dersleri ile  takviye edilmiştir. İktisat dersleri yanında işletme-muhasebe’ hukuka giriş ve psikoloji gibi muhtelif disiplinlerden alınan derslerle de iktisat programının zenginleştirilmesi sağlanmaktadır.

Dört yıllık iktisat eğitim ve öğretimini Beykent Üniversitesi’nde tamamlayan bir öğrencinin donanımlı bir şekilde iş hayatına geçeceği  muhakkaktır. Gerekli iktisat bilgisine sahip öğrencinin iş hayatında gerek özel sektörde ve gerekse kamu (devlet) sektöründe Devlet Planlama Teşkilatı ile kamuya ait diğer kurum ve kuruluşlarda; muhtelif bakanlıklarda teftiş kurullarında’ Maliye teşkilatı ile kamu özel sektör bankalarının teftiş kurullarında iş bulabilir ve başarılı olabilirler. İktisat bölümümüzün deneyimli öğretim kadrosu öğrencilerin iş hayatında başarılı adımlar atabilmeleri için gerekli alt yapıyı verebilecek düzeydedir.

Bu bölümün eğitim dili Türkçe’dir. İsteyen öğrenciler 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimi alabilirler.


Prof.Dr.Ahmed Güner SAYAR
Bölüm Başkanı