Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nün amacı, öğrencilere disiplinlerarası anlayışla işletme ve bilişim sistemleri alanlarını kapsayan bir program sunmaktır. Son yıllarda bilişim sistemleri, yaşamın her kesiminde olduğu gibi, iş dünyasında da geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Bu nedenle, günümüzün işletme yöneticilerinin bilişim sistemlerinden alanlarında etkin bir şekilde yararlanabilmeleri beklenmektedir.Bu beklentiye uygun olarak, yönetim bilimleri ve bilişim sistemlerinin entegre olarak sunulduğu proğramlar, son birkaç yılda özellikle ABD ve Avrupa üniversitelerinde tercih edilen bölümler haline gelmişlerdir.

Dört yıllık lisans programımızın birinci yılında, öğrencilerimiz, temel yönetim bilişim kavramlarıyla tanıştırılmakta, daha sonraki yıllarda alacakları derslerin altyapısı oluşturulmakta, İngilizce ve bilgisayar teknolojisini kullanma becerileri arttırılmaktadır.

İkinci yılda, yönetim Bilişim Sistemlerinin çağdaş, ulusal ve küresel toplumdaki yeri ve önemi kavratılmakta, işlevsel özellikleri ve kantitatif karar verme teknikleri geliştirilmektedir.

Üçüncü yılda, yönetim bilişim sistemleri,nin fonksiyonel ve disiplinlerarası kullanım alanları , araştırma , toplam bilgi ve karar destek sistemi geliştirilerek, bilişim sistemleri-yönetim bütünselliği kavratılmakta ve öğrencilerimizin yönetim ve araştırma yetenekleri pekiştirilmektedir.

Dördüncü yılda, yönetim bilişim konusu stratejik olarak ele alınmakta, öğrencilerimizin ilgi duyacağı bir işlevsel alanda bilişim sistemi uzmanlık dersleri, proje ve uygulamalarıyla yetkinlikleri geliştirmekte, öğrencilerimiz ileri teknoloji toplumuna, bir uzman/danışman olarak hazır hale getirilmektedir.

Bu bölümün eğitim dili karma olup, derslerin en az %30’u İngilizce %70’i Türkçe’dir.

İngilizce hazırlık zorunludur.

 

Yrd.Doç.Dr.Alper DEĞERLİ 
Bölüm  Başkanı