Uluslararası İlişkiler

Uluslararası ilişkiler, küreselleşen dünyamızda günlük hayatı doğrudan ilgilendiren ve siyasal karar alma sürecine önemli katkısı olan bir alandır. Uzman ihtiyacının giderek arttığı bu alan, kamu ve özel sektörün bütününü ve sivil toplum kuruluşlarını yakından ilgilendirmektedir. Uluslararası ilişkilerin değişen niteliğini ve dinamik yapısını dikkate alan Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün amacı, diplomasi bilgisiyle donatılmış, uluslararası ekonomik ve politik gelişmeleri izleyebilen, geniş ufuklu, analiz ve sentez yeteneğine sahip, uluslararası barışa katkıda bulunabilecek çok yönlü uzmanlar yetiştirmektir.
Dört yıllık lisans programının birinci yılında, öğrencilerimize sosyal bilimler kavramları öğretilerek daha sonraki yıllarda alacakları derslerin alt yapısı oluşturulmaktadır. Bunların yanında, İngilizce ve bilgisayar teknolojisini kullanma becerileri de geliştirilmektedir.
İkinci yılın ders programı, uluslararası ilişkilerin kavramsal, tarihsel, siyasal ve hukuksal boyutlarını içerir. Siyasal düşünceler tarihi, diplomasi tarihi ve uluslararası ilişkiler kuramı aracılığıyla güçlü bir altyapı oluşturmak hedeflenmektedir.
Üçüncü yılda – güç, çatışma ve müzakere kavramlarına ağırlık verilerek – uluslararası ilişkiler aktörlerinin etkileşimleri üzerinde durulmaktadır.
Dördüncü yılın ders programı, uluslararası politika ve strateji analizlerine ağırlık verilmektedir. Öğrencilerin, ilgi duydukları bir alana odaklanarak seminer ve projelerle uzmanlaşmaları desteklenmektedir.

Bu bölümün eğitim dili İngilizcedir. İngilizce hazırlık zorunlu olup, birinci yıl başarısız olan öğrencilerin hazırlık sınıfını tekrarlamaları zorunludur.


Yrd.Doç.Dr.Pınar BAL
      Bölüm Başkanı