ÜNVANI DAHİLİ  E-MAİL

Prof.Dr.Mustafa Serhan OKSAY

5140 mustafaserhanoksay@beykent.edu.tr

 

Yrd.Doç.Dr.Hakan BAL

(Bölüm Başkanı)


5096

 

hakanbal@beykent.edu.tr

 

Yrd.Doç.Dr.A. Nurdan TÜMBEK TEKEOĞLU

1925

nurdantumbektekeoglu@beykent.edu.tr

Prof.Dr.S.Binnur ÇELİK

5589

binnurcelik@beykent.edu.tr

Yrd.Doç.Dr.Mağfiret YUNUSOĞLU 5039 magfiretyunusoglu@beykent.edu.tr
Prof.Dr.Sudi APAK 5205 sudiapak@beykent.edu.tr