Uluslararası Ticaret Bölümü,nün amacı; yerel ve küresel rekabetin yoğun olarak yaşanmaya başlandığı dünyamızda, öğrencilerimize bu rekabette üstünlük sağlayabilecek işletmecilik ve yöneticilik için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktadır. Uluslararası ve uluslarüstü kurumsal / kişisel ilişkiler düzeyinde ekonomi, hukuk ve işletme bilgilerinin sistemli bir şekilde birleştirilmesi ile, uluslararası ticari ve ekonomik faaliyetler toplumların kalkınmalarına etkili olmaktadır. İşte Uluslararası Ticaret Bölümü disiplinler arası niteliği ile, bu gelişmelere uygun küresel niteliklere sahip işletmeciler ve yöneticiler yetiştirmektedir.

Dört yıllık lisans programının birinci yılında, öğrenciler, temel işletme kavramlarıyla tanıştırılarak daha sonraki yıllarda alacakları derslerin altyapısı oluşturulmakta, ingilizce ve bilgisayar teknolojisini kullanma becerileri geliştirilmektedir. Öğrencilere Hukukun Temel Kavramları da bu kapsamda verilmektedir.

İkinci yılda, işletme yönetiminin çağdaş ulusal ve küresel toplumdaki yeri belirlenmekte, işlevsel özellikleri ve kantitatif karar verme teknikleri geliştirilmekte ve Borçlar Hukuku derslerine girişilmektedir.

Üçüncü yılda, bir taraftan işletmenin işlevsel alanlarına (pazarlama, finans, insan kaynakları, üretim, araştırma-geliştirme) ağırlık verilerek işletme yönetinin bütünselliği işlenirken; diğer taraftan uluslararası ticaretin ve işletmeciliğin ana unsurları incelenmektedir. Bu dönemde ihracat ve ithalatın yönetiminden, uluslararası nakliyat ve lojistik analizine ve ticaret hukukuna girişilmekte; uluslararası ticaret hukukundan, uluslararası ekonomik kuruluşlara ve Türk dış ticaret politikasına kadar farklı derslerle uluslararası ticaretin önemi vurgulanmaktadır.

Dördüncü yılda, ulusal ve küresel işletme stratejileri üzerinde durulmakta ve açılan seçmeli derslerle de öğrencilerin ilgi duydukları bir alanda (finans, üretim, yönetim, insan kaynakları veya küresel işletme yönetiminde) uzmanlaşmaları sağlanmaktadır.

Bu bölümün eğitim dili karma olup, derslerin en az %30’u İngilizce %70’i Türkçe’dir. İngilizce hazırlık zorunludur. 


Yrd.Doç.Dr.Hakan BAL
Bölüm Başkanı