İşletme Bölümünün amacı; öğrencimize evrensel bir bilim dalı olan işletme yöneticiliği için gerekli olan çağdaş bilgi ve yetenekleri kazandırmaktır. Nitekim, her seviyedeki yönetici, araştırma, planlama, etkin karar alma, uygulama ve uygulama performansını değerlemekle görevlidir. İşletme Bölümü, yakın geleceğin çağdaş yöneticisinin yönetim becerilerini geliştirip bu temel görevdeki başarı birikimini arttırmayı hedeflemektir.

Dört yıllık lisans programının birinci yılında, öğrencilerimiz, temel işletme kavramlarıyla tanıştırılmakta, daha sonraki yıllarda alacakları derslerin altyapısını oluşturmakta, İngilizce ve bilgisayar teknolojisini kullanma becerilerini geliştirmektedir.

İkinci yılda, işletme yönetiminin çağdaş dünyadaki yeri kavratılmakta, işlevsellik özellikleri ve kantitatif karar verme teknikleri geliştirmektedir.

Üçüncü yılda, pazarlama, finans, muhasebe, yönetim, insan kaynakları, üretim yönetimi gibi alanlara ağırlık verilerek, işletme yönetiminin bütünselliği kavratılmakta ve öğrencilerimizin yönetim, araştırma, analiz ve karar verme yeteneklerine işlevlik kazandırmaya çalışmaktadır.

Dördüncü yılda, ulusal ve küresel işletme stratejileriyle, öğrencimizin ilgi duyacağı bir fonksiyonel alanda pazarlama, muhasebe - finans, üretim, yönetim ve insan kaynakları ile uluslararası / küresel işletme yönetimi ana dallarından birinde uzmanlaşması amaçlanmaktadır.

Bu bölümün eğitim dili Türkçe’dir. İsteyen öğrenciler 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimi alabilirler.

 

 

 

Prof.Dr.Turgut ÖZKAN
Bölüm Başkanı